Dusan Belic

Трибина: Систем претпостављене кривице или кривица као погрешно понашање?

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је трибину с темом “СИСТЕМ ПРЕТПОСТАВЉЕНЕ КРИВИЦЕ ИЛИ КРИВИЦА КАО ПОГРЕШНО ПОНАШАЊЕ?”.

Циљ трибине је био упознавање чланства АКВ и стручне јавности са појмом кривице као основом за накнаду штете у облигационом праву, те радом проф.др Миодрага Орлића на ту тему кроз учешће у раду Комисије за израду Преднацрта Градјанског законика Србије, као и са питањем евентуалних измена сада важеће нормативе која тај институт регулише.

Трибина је одржана 12. фебруара 2020. године у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I.