Uroš Pajić

Трибина “ПРОМЕТ И ИЗВРШЕЊЕ НА НЕУКЊИЖЕНИМ НЕПОКРЕТНОСТИМА”, 08. новембар (среда) 2023. године у 19 часова у Новом Саду

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је Трибину са темом “ПРОМЕТ И ИЗВРШЕЊЕ НА НЕУКЊИЖЕНИМ НЕПОКРЕТНОСТИМА”

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са актуелним ставовима судске праксе, могућностима располагања неукњиженим непокретностима путем двостраних правних послова и спровођењу извршења на истим на основу судске пресуде, заложне изјаве и других извршних и веродостојних исправа.

Трибина ће бити одржана:

08. новембра 2023. године (среда) у 19 сати,

у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/И

О теми ће, као уводничари, говорити:

Татјана Паклединац, судија Основног суда у Новом Саду
Др Вујадин Масникоса, заменик председника Коморе јавних извршитеља Републике Србије.

Модераторка:
др Тања Вицковић Рамач, адвокат у Новом Саду