Uroš Pajić

Трибина: “Примена Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова”, среда 24.10.2018. године у 19:00.

Академија Адвокатске коморе Војводине позива вас на трибину на тему:
’’ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПОСТУПКУ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И ВОДОВА’’

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са одредбама Закона о поступку уписа у катастар непокретности I водова из 2018.године.

Трибина ће бити одржана:
24.октобра 2018. године (среда) у 19 сати,

у просторијама Адвокатске коморе Војводине,
у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I

О теми ће, као уводничар, говорити
Тања Арсић, адвокат у Новом Саду