Uroš Pajić

Трибина “Пресуђивање” од стране вештака у кривичним постпцима, 22. март (среда) 2023. године у 19 часова

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је трибину с темом “Пресуђивање” од стране вештака у кривичним поступцима.

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности о уоченим проблемима у пракси везано за разне врсте вештачења у кривичним поступцима где се од вештака неретко наредбом тражи да у свом налазу одговоарају на правна питања или питања која нису из њихове струке или сами вештаци, и кад се од њих то не тражи, себи дају за право да у својим налазима “пресуђују” о одговорности па чак и кривици

Трибина ће бити одржана:

22. марта 2023. године (среда) у 19 сати

у просторијама Адвокатске коморе Војводине,
у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/И

О теми ће говорити уводничари:

Горан Илић, адвокат у Новом Саду уз учешће у дискусији већег броја вештака из разних области

Модератор:

Владимир Ђурђевић, адвокат у Новом Саду