Uroš Pajić

Трибина: Прековремени рад код скраћеног радног времена 15. март 2023. године (среда) у 19 сати

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је трибину с темом “Прековремени рад код скраћеног радног времена”.

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са вредновањем прековременог рада код скраћеног радног времена, слободним данима и праву на дневни одмор у овим случајевима, и акутелном судском праксом

Трибина ће бити одржана:

15. март 2023. године (среда) у 19 сати

у просторијама Адвокатске коморе Војводине,
у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/И

О теми ће говорити уводничари:

Лидија Ђукић, суткиња Уставног суда Републике Србије, и

Сања Гојковић Столић, суткиња Апелационог суда у Новом Саду

Модераторка:

Дејана Спасојевић-Иванчић, адвокаткиња из Новог Сада