Uroš Pajić

Трибина “Преговарање у радним односима и радним споровима”, 08. фебруар (среда) 2023. године у 19 часова у Новом Саду

Академија Адвокатске коморе Војводине позива вас на трибину на тему “Преговарање у радним односима и радним споровима”

Циљ трибине је упознавање чланстава АКВ и стручне јавности са преговорањем и његовом улогом у решавању колективних и индивидуалних радних спорова

Трибина ће се одржати

8. фебруара 2022. године (среда) у 19 сати

у просторијама Адвокатске коморе Војводине,
у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/И

О теми ће говорити уводничар:

Проф. др Сенад Јашаревић, редован професор Правног факултета у Новом Саду

Модераторка:

Дејана Спасојевић-Иванчић, адвокаткиња из Новог Сада