Uroš Pajić

Трибина “ПРАВО НА ИМОВИНУ – ФАКТИЧКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА’’ – ОТКАЗУЈЕ СЕ

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је Трибину са темом “Право на имовину – Фактичка експропријација”

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности с појмом фактичке експропријације у светлу права на имовину и њене заштите, као и са специфичностима и најчешћим проблемима у судској пракси који се у примени те заштите сусрећу.

Трибина ће бити одржана:

11. октобар 2023. године (среда) у 19 сати

у просторијама Адвокатске коморе Војводине,
у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/И

О теми ће, као уводничари, говорити:

Татјана Миљуш, судија Врховног суда Србије,

Др Биљана Лепотић, судија Вишег суда у Новм Саду.

Модератор:
Бранко Татић, адвокат у Новом Саду