Uroš Pajić

Трибина “Поступање адвоката у предметима корупције и привредног криминала”

Мисија ОЕБС-а у Србији и Академија Адвокатске коморе Војводине позива вас на трибину с темом “Поступање адвоката у предметима корупције и привредног криминала”

Циљ трибине је да адвокати, кроз разговор са колегама и размену искустава, унапреде знања и вештине у погледу поступања у предметима корупције и привредног криминала.

Трибина ће бити одржана:

05. децембра 2023. године (уторак) у 19 сати,

у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/И

Уводничари:

Александар Поповић, адвокат у Београду,
Југослав Тинтор, адвокат у Београду и
Владимир Бељански, председник Адвокатске коморе Војводине, адвокат у Новом Саду