Dusan Belic

Трибина: Поништај одлуке о престанку радног односа пред Уставним судом

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је трибину с темом “ПОНИШТАЈ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА ПРЕД УПРАВНИМ СУДОМ”.

Циљ трибине је био упознавање чланства АКВ и стручне јавности са поступком пред Управним судом у вези са споровима због престанка радног односа, као и о спору пуне јурисдикције и враћању на рад.

Трибина је одржана 26. фебруара 2020. године у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I.