Dusan Belic

Трибина “ОДРЖАЈ У СУДСКОЈ ПРАКСИ” 26.10.2022. (среда) у 19,00 часова

Академија Адвокатске коморе Војводине позива вас на трибину с темом

“ОДРЖАЈ У СУДСКОЈ ПРАКСИ”

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са институтом одржаја, његовим појмом, садржајем и разлозима постојања, као и његовим материјално-правним (услови, изузећа и др) и процесно-правним режимом (постављање тужбеног захтева, терет доказивања и др), те применом у судској пракси.

Трибина ће бити одржана 26. октобра 2022. године (среда) у 19 сати у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/I.

О теми ће, као уводничари, говорити:

  • Бранко Станић, судија Врховног касационог суда,
  • Татјана Матковић Стефановић, судија Врховног касационог суда.

Модератор: Бранко Татић, адвокат у Новом Саду