Dusan Belic

Трибина: “Однос закона и колективног уговора”

Академија Адвокатске коморе Војводине одржала је трибину с темом “Однос закона и колективног уговора”.

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са рефератом “Однос Закона и колективног уговора” судије Апелационог суда у Новом Саду Боривоја Гајића који садржи детаљну анализу и оцену значаја аутономне регулативе путем колективног преговарања за остваривање уједначених права запослених и однос те регулиативе са Законом о раду и другим законима.

Трибина је одржана 6. марта 2019. године у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I.