admin2

Трибина “Однос Закона и колективног уговора” 06. марта 2019. године (среда) у 19,00 часова, у Новом Саду

Академија Адвокатске коморе Војводине позива вас на трибину на тему:
“ОДНОС ЗАКОНА И КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА”

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са рефератом “Однос Закона и колективног уговора” судије Апелационог суда у Новом Саду Боривоја Гајића који садржи детаљну анализу и оцену значаја аутономне регулативе путем колективног преговарања за остваривање уједначених права запослених и однос те регулиативе са Законом о раду и другим законима.

Трибина ће бити одржана:

06. марта 2019.године (среда) у 19 сати, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I.

О теми ће, као уводничар, говорити Боривоје Гајић, судија Апелационог суда у Новом саду

Модератор: Козомора Милан, адвокат у Новом Саду