Dusan Belic

Трибина “ОБАВЕЗЕ АДВОКАТА ПО ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊУ ТЕРОРИЗМА” 06.04.2022. (среда) у 19,00 часова

Академија Адвокатске коморе Војводине позива вас на трибину с темом

“ОБАВЕЗЕ АДВОКАТА ПО ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊУ ТЕРОРИЗМА”

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ са обавезама адвоката које проистичу из наведеног закона и начини превазилажења проблема уочених у пракси, посебно доводећи у везу прописане обавезе са постојећом обавезом адвоката на чување као тајне података добијених од клијената.

Трибина ће бити одржана 06. априла 2022. године (среда) у 19 сати у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I.

О теми ће говорити:

  • Југослав Тинтор, адвокат у Београду
  • Александар Поповић, адвокат у Београду

Модераторка: Владимир Ђурђевић, адвокат у Новом Саду