Uroš Pajić

Трибина “НЕДОЗВОЉЕНОСТ ИЗВРШЕЊА’’

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је Трибину са темом “НЕДОЗВОЉЕНОСТ ИЗВРШЕЊА”

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности с појмом института недозвољености (недопустивости) извршења, врстама тужби и тужбених захтева, као и условима за њихово успешно остваривање, те специфичностима, реалним дометима и најчешћим проблемима у судској пракси који се у примени те врсте правне заштите срећу.

Трибина ће бити одржана:

18. октобар (среда) 2023. године у 19 часова у Новом Саду.

у просторијама Адвокатске коморе Војводине,
у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/И

О теми ће, као уводничари, говорити:

Марко Прентовић, судија Вишег суда у Новом Саду,

Никола Петровић, судија Вишег суда у Новм Саду.

Модератор:
Бранко Татић, адвокат у Новом Саду