Uroš Pajić

Трибина “Накнада трошкова у случају отказа”

Академија Адвокатске коморе Војводине позива вас на трибину на тему: “Накнада трошкова у случају отказа”

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности начином и врстама исплате трошкова насталих у радном односу у случају отказа (јубиларна награда, трошкови превоза, трошкови обуке, трошкови опреме идр.)

Трибина ће бити одржана:

13. децембра 2023. године (среда) у 19 сати

у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/И

Уводничари:

Лидија Ђукић, суткиња Уставног суда Републике Србије, и
Сања Гојковић Столић, суткиња Апелационог суда у Новом Саду

Модераторка:

Дејана Спасојевић-Иванчић, адвокаткиња из Новог Сада