Dusan Belic

Трибина “Накнада штете због незаконитог престанка радног односа ” 30.03.2022. (среда) у 19,00 часова

Академија Адвокатске коморе Војводине позива вас на трибину с темом

“Накнада штете због незаконитог престанка радног односа”

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ са овим правним институтом, уоченим проблемима у пракси и начинима њиховог превазилажења.

Трибина ће бити одржана 30. марта 2022. године (среда) у 19 сати у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I.

О теми ће говорити:

  • Лидија Ђукић, судија Уставног суда
  • Сања Гојковић Столић, судија Апелационог суда у Новом Саду

Модераторка: Дејана Спасојевић-Иванчић, адвокаткиња