Uroš Pajić

Трибина “КРИВИЧНА ДЕЛА СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА” 21. фебруар (среда) 2024. године у 19 часова

Академија Адвокатске коморе Војводине позива вас на трибину на тему: “КРИВИЧНА ДЕЛА СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА”

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности о специфичностима поступка у предметима сексуалног насиља (кривична дела против полне слободе), проблемима доказивања, заштити оштећених од могуће ретрауматизације (са освртом на техничке могућности тужилаштава и судова у Новом Саду за примену Законом предвиђених могућности), примени посебних доказних радњи као и судском праксом код ове врсте кривичних дела

Трибина ће бити одржана:

21. фебруар (среда) 2024. године у 19 часова

у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/И

О теми ће, као уводничари, говорити:

Ивана Јосифовић, судија Вишег суда у Новом Саду
Слободан Јосимовић, Виши јавни тужилац у Новом Саду

Модератор:

Владимир Ђурђевић, адвокат у Новом Саду