Dusan Belic

Трибина: Интерпретација ДНК доказа у судском поступку

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је трибину с темом “ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ДНК ДОКАЗА У СУДСКОМ ПОСТУПКУ”.

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са савременим концепцијама генетичког вештачења биолошког материјала, са жељом да се олакша разумевање налаза и мишљења које сачињавају вештаци генетичке струке.

Трибина је одржана 16. октобра 2019. године у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/I.