admin

Ставови и закључци 9. марта 2007.

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине, одржаној 9. марта 2007. године, усвојени су следећи:

СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ

  1. Нови Законик о кривичном поступку (ЗКП), чија примена би требало да отпочне 1. јуна 2007. године, садржи низ правно неприхватљивих, противречних или неприменљивих решења. Имајући у виду да би таква решења у пракси могла да доведу до повреде људских права и блокирања рада органа преткривичног и кривичног поступка, Управни одбор Адвокатске коморе Војводине предлаже да се нови ЗКП стави ван снаге, или да се његова примена одложи. Истовремено, требало би одмах отпочети довољно стручан, темељан и за јавну расправу отворен рад на ревизији кривичног процесног законодавства.
  2. Управни одбор најоштрије осуђује акте насиља према адвокатима до којих је дошло у неколико последњих месеци, изражавајући забринутост због неефикасног рада органа задужених за откривање и кривично гоњење учинилаца овим актима извршених најтежих кривичних дела.
  3. Вишемесечни престанак рада Народне скупштине неповољно ће се одразити на иначе лоше стање правосуђа, у коме је блокиран процес избора нових кадрова и разрешења судија и тужилаца који су испунили услове за одлазак у пензију. Ово, уједно, онемогућава прилагођавање закона из области правосуђа са новим Уставом и обавезама установљеним Законом за спровођење Устава.