admin

Ставови и закључци 5. маја 2009.

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине одржаној у Новом Саду 15. маја 2009. године, усвојени су следећи СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ

1. Управни одбор оцењује да одредбе Устава и донета законска решења о начину избора и саставу Високог савета судства и Државног већа тужилаца не пружају гаранцију да ће ова тела бити независна и самостална, па стога сматра да је неопходна измена Устава у делу у којем се регулише положај правосуђа.

2. Управни одбор сматра да поновни избор свих судија и јавних тужилаца не представља одговарајући пут да се стање у правосуђу поправи.