admin

Ставови и закључци 29. јуна 2007.

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине, одржаној у Новом Саду 29. јуна 2007. године, донети су следећи

СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ

  1. Одлагање примене новог Законика о кривичном поступку резултат је, између осталог, досленог и аргументованог залагања Управног одбора Адвокатске коморе Војводине и темељне критике Законика представљене на страницама њеног часописа “Гласник АКВ”. Одлагање примене, међутим, може бити само привремено решење, које ће омогућити да се нови Законик у целости стави ван снаге и приступи изменама и допунама важећег, или изради новог Законика.
  2. Неприхватљива је чињеница да се на челу Секретаријата за спровођење националне стратегије реформе правосуђа, упркос очигледном застоју у реформи правосуђа, и даље налази руководилац радне групе која је сачинила потпуно неуспели и од примене одложени Законик о кривичном поступку и да тај Секретаријат организује округли сто о радној верзији Нацрта Закона о правосудном испиту без достављања текста радне верзије.
  3. Неколико недавно донетих одлука Уставног суда Србије у којима је показано недопустиво непознавање или игнорисање аутономије адвокатских комора разлог је због кога се Управни одбор залаже да нико од судија из ранијег састава Уставног суда не би требало да буде изабран за судију новог састава Уставног суда.
  4. Оптерећеност и неажурност окружних судова у другостепеном одлучивању, достигла је алармантне размере и налаже да се да се без икаквог даљег одлагања приступи коначном уобличавању организације судова и оснивању апелационих судова.
  5. Закон о адвокатури, који се већ више од годину и по дана налази у скупштинској процедури, потребно је хитно ставити на дневни ред Народне скупштине.