admin

Ставови и закључци 29. децембра 2009.

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине одржаној у Новом Саду 29. децембра 2009. године, усвојени су следећи СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ

  1. Чињеница са Високи савет судства није изабрао више досадашњих судија чији су супружници адвокати, иако су, према подацима којима Управни одбор Адвокатске коморе Војводине располаже, задовољавали званична мерила, побуђује сумњу да је и супружнички однос са адвокатом био један од неформалних критеријума за избор судија.
  2. Управни одбор Адвокатске коморе Војводине сматра да је примена оваквог критеријума, ако је била присутна, противуставна и противзаконита и представља недопустив атак на адвокатуру као самосталну и независну професију.