admin

Ставови и закључци 28. децембра 2007

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине, одржаној 28. децембра 2007. године, усвојен је следећи СТАВ

Са жаљењем се констатује да у поступку предлагања и избора судија Уставног суда Србије, а посебно избора председника тог суда, није уважен став Управног одбора Адвокатске коморе Војводине од 1. децембра 2006. год. и закључак Скупштине Адвокатске коморе Србије од 2. децембра 2006. год. да судије из ранијег састава Уставног суда не би требало да буду биране у нови Уставни суд, због тога што су у неколико својих одлука занемарили међународне правне акте и општеприхваћена правила међународног права о адвокатури и показали потпуно неразумевање правног положаја адвокатуре и аутономије адвокатских комора.