admin

Ставови и закључци 20. јул 2005.

НОВИ САД, 20. јул 2005. – Управни одбор Адвокатске коморе Војводине усвојио је следеће

СТАВОВЕ И ЗАКЉУЧКЕ
Критике неправноснажних судских одлука и ултимативни захтеви упућени суду од стране високих политичких функционера поводом појединачних предмета суб иудице (у току суђења) представљају недозвољене притиске на суд који су законом забрањени и изузетно штетни за правну сигурност и одржавање поверења у независност суда.

Одлука судија врховног суда Србије да у форми опште седнице на ову појаву реагују захтевом јавном тужилаштву да преузме кривично гоњење виновника, иако има оправдане мотиве и разлоге, системски је противречна, јер представља антиципацију става највише судске инстанце у Републици према евентуалним учиниоцима кривичног дела и доводи у питање јудицијалну непристрасност у свим случајевима у којима би до кривичног гоњења дошло.

Прва радна верзија националне Стратегије реформе правосуђа у Србији (1.јули 2005.), мада у једном делу уопштена и сведена на прокламације, солидна је основа за мере које је потребно предузети на путу превазилажења дубоке кризе у којој се правосуђе налази. Сматрамо да је радну верзију потребно допунити на тај начин што би било предвиђено:
да се представник адвокатуре укључи у Комисију за координацију стратегије;
да се адвокатске коморе укључе у институционалну подршку за правну помоћ сиромашним грађанима;
да се установе савремене методе провере стручности и прихолошке кондиционираности кандидата за изборе у звања судија и тужилаца;
да се планира нов програм и начин полагања правосудног испита;
да се одступи од претензија извршне власти да утиче на рад јавног тужилаштва;
да се обезбеде већа овлашћења Високог савета правосуђа и ефикаснији механизми заштите од утицаја извршне власти и политичких странака на кадровску политику у правосуђу.
Управни одбор Адвокатске коморе Војводине указује Министарству правде да је за достављање коментара и примедби на овако обиман, сложен и значајан материјал остављен непримерено кратак рок.