admin

Ставови и закључци 1. децембра 2006.

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине одржаној 1. децембра 2006. године у Новом Саду, усвојени су следећи:

СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ

  1. Одредбе новог Устава о начину избора и саставу Високог савета судства и Државног већа тужилаца не пружају гаранције да ће прво тело бити независно и самостално, а друго самостално у свом раду.
  2. Начин на који је Уставом решено питање избора судија и јавних тужилаца, не представља одговарајући пут да се стање у правосуђу поправи. Иако поновни избор свих судија пружа могућност да се поверење укаже само онима који су показали довољан ниво стручности и савесности, прети велика опасност да се, у периоду до избора, постојеће судије изложе уценама и доведу у подређени положај, а да политичке странке искористе прилику за ширење свог утицаја.
  3. За сваку је осуду поступак Народне скупштине, која на проглашење новог Устава, иако се места нашло за читав низ јавних личности, није позив упутила ни председнику Адвокатске коморе Србије, ни председницима адвокатских комора у Републици. Овакав гест представља недопустиво омаловажавања професије којој су поверена јавна овлашћења, која је постала уставна категорија и без које је немогуће замислити правну државу.
  4. У неколико својих одлука Уставни суд Србије игнорисао је међународне правне акте и општеприхваћена правила међународног права о адвокатури и показао потпуно неразумевање за правни положај адвокатуре и аутономију адвокатских комора. Због тога судије из садашњег састава Уставног суда не би требало да буду биране у нови Устави суд.
  5. Управни одбор изражава забринутост због изузетног и неоправданог кашњења у доношењу новог Закона о адвокатури, новог Закона о правосудном испиту и Закона о нотарима. Такође, указује на потребу хитне реорганизације Правосудног центра, који није успео да успостави одговарајућу сарадњу са овом адвокатском комором и савлада проблеме у едукацији и издавању сертификата за заступање малолетних лица.