admin

Став Управног одбора 29. фебруара 2008

На седници Управног одбора Адвокатске коморе Војводине, одржаној 29. фебруара 2008. године, усвојен је следећи СТАВ

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине на седници одржаној 29. фебруара 2008. године, одлучио је да усвоји препоруку Савета АК Војводине да од Управног одбора АК Србије затражи да, у координацији са осталим адвокатским коморама, усвоји и јавно објави заједнички став у коме ће апеловати на надлежне државне органе власти да, уз оправдану правну заштиту територијалног интегритета државе, наставе све облике међународне сарадње, укључујући и активности на придруживању Европској унији.

Интерес адвокатуре је да се успостави и развије међународна сарадња, да се омогући прекогранични рад и да се Адвокатска комора Србије, која је у новембру 2005. године примљена за члана ПЕЦО у ЦЦБЕ, што пре прими и за равноправног члана Савета адвокатских комора Европске уније.