Stefan Repac

Seminar “Sloboda izražavanja i sloboda medija” u Vršcu

Advokatska komora Srbije realizuje u saradnji sa Savetom Evrope seminar “Sloboda izražavanja i sloboda medija”.

Za članove Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Vojvodine seminar se održava 25/26.01.2019. u hotelu Vila Breg u Vršcu.

Troškovi učešća na seminaru (hotelski smeštaj, predavače,materijale za seminar i troškove prevoza) obezbeđeni su od strane Saveta Evrope.

Do sada su održana dva seminara: u Nišu za članove advokatskih komora Niš, Požarevac i Zaječar, kao i seminar u Šapcu za članove advokatskih komora Čačak, Šabac i Kragujevac.

Broj učesnika na svakom seminaru je bio 30, a broj učesnika po komorama je bio srazmeran ukupnom broju članova tih komora.

Najkasnije do 15 januara 2019. Advokatskoj komori Srbije treba dostaviti imena 10 članova Advokatske komore Vojvodine koji bi učestvovali na seminaru sa brojevima telefona i mejl adresama.

Preostali broj učesnika seminara biće članovi Advokatske komore Beograda, a srazmerno broju članova komore.

Nakon popune spiska učesnika seminara iz AK Vojvodine, učesnicima seminara biće dostavljene potpune informacije vezano za učešće na seminaru.

U prilogu dostavljamo nacrt agende za seminar u Šapcu, radi informisanja o temama i načinu realizacije seminara.

POZIVAMO ZAINTERESOVANE KOLEGINICE/KOLEGE DA SE PRIJAVE NA MEJL AK VOJVODINE akvojvodine@gmail.com (uz navođenje broja telefona i mejl adrese) DO 15.JANUARA 2019. godine.

PRIJAVLJIVANJE ĆE BITI MOGUĆE DO POPUNE PREDVIĐENOG BROJA UČESNIKA IZ AK VOJVODINE.

Nacrt agende za seminar u Šapcu