admin

Семинар обуке адвокатских приправника за правосудни испит

На основу члана 137. и члана 138. тачка 1. Статута Адвокатске коморе Војводине, Академија Адвокатске коморе Војводине (Академија) објављује

ПОЗИВ ЗА УПИС НА СЕМИНАР ОБУКЕ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ЗА ПРАВОСУДНИ ИСПИТ

У програму Академије за 2014. годину је одржавање семинара обуке за правосудни испит адвокатских приправника уписаних у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине.

Наставу и вежбе држаће предавачи и ментори Академије према програму утврђеном Законом о правосудном испиту и Правилником о програму правосудног испита, у складу са распоредом часова које ће утврдити Програмски савет.

Рок за пријаву кандидата је 10. септембар 2014. године.

Кандидати се пријављују писаним путем на адресу Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, Змај Јовина 20/1, или електронским путем (ak.vojvodine@sbb.rs), са назнаком “за припрему правосудног испита”.

Детаљније информације биће истакнуте на сајту Адвокатске коморе Војводине www.akv.org.rs