admin

СЕМИНАР 11. фебруар 2012.

Правосудна академија ће у суботу, 11. фебруара 2012. одржати семинар I и II циклуса за адвокате са подручја Адвокатске коморе Војводине који поступају у поступцима када је малолетник учинилац или оштећени у кривичном делу, а немају потребан сертификат за рад.

Семинар ће бити одржан у седишту Адвокатске коморе Војводине, Змај Јовина 20/I у Новом Саду, са почетком у 10 часова.