admin

Седница Скупа секције Млади адвокати Војводине

Дана 31.05.2018. године, на изборној седници Скупа секције Млади адвокати Војводине, изабрани су чланови радних тела секције. За председника секције изабран је Иван Гвозденац, адвокат из Новог Сада, за потпредседника секције, Бојан Папић, адвокат из Новог Сада, за чланове Извршног одбора изабрани су, Ивана Белић, адвокат из Новог Сада, Вукашин Јововић, адвокат из Новог Сада, Горан Попов, адвокат из Сенте, Александар Зарија, адвокат из Панчева, Никола Главашевић, адвокат из Сремске Митровице.