admin

Седница одбора адвоkатсkих приправниkа аkв заkазана за 13.12.2018. Године у 15 часова

У складу са одредбом члана 95. Статута Адвокатске коморе Војводине, Извршни одбор адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине
Сазива
Редовну седницу Одбора адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду

за

четвртак, 13.12.2018. године у 15 часова,

у просторијама Адвокатске коморе Војводине, Змај Јовина 20/И

са следећим

Дневним редом:

  1. Усвајање дневног реда
  2. Извештај Председника Извршног одбора адвокатских приправника АKВ
  3. Доношење одлуке о избору представника адвокатских приправника у Скупштини Адвокатске коморе Војводине
  4. Утврђивање тренутног стања у обављању адвокатско приправничке вежбе на територији АKВ
  5. Предлози за унапређење обављања адвокатско приправничке вежбе
  6. Разно

С обзиром на садржину предвиђеног дневног реда седнице и питањима о којима ће се расправљати Извршни одбор адвокатских приправника АKВ, у складу са одредбом члана 94. Статута Адвокатске коморе Војводине и члана 4. Правила о раду Одбора адвокатских приправника, позива све адвокатске приправнике са територије Адвокатске коморе Војводине да присуствују заказаној седници ради давања мишљења и предлога за даљи рад Извршног одбора и побољшања положаја адвокатских приправника, а посебно због учешћа у доношењу одлуке о избору представника адвокатких приправника у Скупштини Адвокатске коморе Војводине.