admin2

Седница Одбора адвокатских приправника АК Војводине

У складу са одредбом члана 14. и члана 15. Правила о раду одбора адвокатских приправника, Извршни одбор адвокатских приправника АКВ сазива

Редовну седницу Одбора адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду

за уторак, 12.03.2019. године у 15 часова,

у просторијама Адвокатске коморе Војводине, Змај Јовина 20/И са следећим дневним редом:

  1. Усвајање дневног реда
  2. Избор 7 нових чланова Извршног одбора адвокатских приправника АКВ
  3. Разно.

На заказаној седници предвиђен је спровођење избора за седам (7) нових чланова Извршног одбора адвокатских приправника.

Позивају се сви адвокатски приправници, са територије Адвокатске коморе Војводине, који су заинтересовани да се кандидују на место члана Извршног одбора, а који су на адвокатско- приправничкој вежби провели најмање три месеца, да то учине тако што ће послати своју биографију и број адвокатско-приправничке легитимације, на е-маил адресу: odborpripravnika.akv@gmail.com.

С обзиром на садржину предвиђеног дневног реда седнице и питањима о којима ће се расправљати Извршни одбор адвокатских приправника АКВ, у складу са одредбом члана 94. Статута Адвокатске коморе Војводине и члана 4. Правила о раду Одбора адвокатских приправника, позива све адвокатске приправнике са територије Адвокатске коморе Војводине да присуствују заказаној седници ради избора нових чланова Извршног одбора адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине.

Председник Извршног одбора,
адвокатских приправника АКВ,
адв. приправник Леона Димитров, с.р.