admin

Sednica Izvršnog odbora Odbora advokatskih pripravnika 17.11.2017. godine

U skladu sa odredbom člana 21. Pravila o radu odbora advokatskih pripravnika, predsednik Izvršnog odbora odbora advokatskih pripravnika zakazuje redovnu sednicu Izvršnog odbora za 17.11.2017. godine, sa početkom u 15:00 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine.

Dnevni red sednice:

1.      Pregled opšteg ugovora o stručnom osposobljavanju advokatskih pripravnika,

2.      Pregled opšteg programa obuke advokatskih pripravnika,

3.      Razno.

S obzirom na sadržinu predviđenog dnevnog reda sendnice i pitanja o kojima će se raspravljati, Izvršni odbora, u skladu sa odredbom člana 26. Pravila o radu odbora advokatskih pripravnika, poziva sve advokatske pripravnike sa teritorije AKV da prisustvuju zakazanoj sednici radi davanja mišljenja i predloga.

Predsednik Izvršnog odbora,

odbora advokatskih pripravnika AKV,

adv. pripravnik Aleksandar Budovalčev.