Dusan Belic

Позив за седницу Управног одбора 26. 02. 2021. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 44. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

26. фебруар 2021. године (петак) са почетком у 18,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање дневног реда
  2. Разматрање примедби на записник са претходне седнице (записник у прилогу)
  3. Извештај председника АК Војводине
  4. Извештај секретара АК Војводине 
  5. Избор понуде за електронску базу прописа
  6. Понуда „ДДОР Нови Сад“ за осигурање имовине АКВ за 2021. годину (материјал у прилогу)
  7. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
  8. Финансијски извештај стручне службе 
  9. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
  10. Разно

НА СЕДНИЦУ СЕ ПОЗИВАЈУ:

Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Јожа Ласло, Јовановић Гордана, Владислав Костић, Јован Михајловић, Душан Николић, Мирко Рапајић, Слободан Режа, Србислав Спајић, Драган Вујовић, дисц.тужилац Милан Ступар, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС Младен Грбић, Горан Станивуковић, Тања Арсић и Рајко Марић, председник Скупштине АКВ Ђорђе Мисиркић, декан Академије др Сима Кнежевић, в.д.председника Већа предавача Владимир Ђурђевић, главни и одговорни уредник Гласника др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ивана Белић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, Секција Млади адвокати Војводине, Одбор адвокатских приправника АКВ.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.