Dusan Belic

Позив за седницу Управног одбора 27. 01. 2021. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 44. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

27. јануара 2021. године (среда) са почетком у 13,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати путем ZOOM апликације.

Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са седнице Управног одбора 30. 10. 2020. године и са претходне седнице (записник у прилогу)
 3. Потврђивање одлука са електронске седнице одржане 15. 01. 2021. године
 4. Извештај председника АК Војводине
 5. Извештај секретара АК Војводине
 6. Кандидовање представника за Високи савет судства и Државно веће тужилаца (материјал у прилогу)
 7. Избор понуде за електронску базу прописа (материјал у прилогу)
 8. Предлог Секције “Млади адвокати Војводине” (материјал у прилогу)
 9. Предлог Правила о раду Комисије за прописе и правну праксу из области казненог права (материјал у прилогу)
 10. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 11. Финансијски извештај стручне службе
 12. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
 13. Разно

НА СЕДНИЦУ СЕ ПОЗИВАЈУ:

Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Јожа Ласло, Јовановић Гордана, Владислав Костић, Јован Михајловић, Душан Николић, Мирко Рапајић, Слободан Режа, Србислав Спајић, Драган Вујовић, дисц.тужилац Милан Ступар, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС Младен Грбић, Горан Станивуковић, Тања Арсић и Рајко Марић, председник Скупштине АКВ Ђорђе Мисиркић, декан Академије др Сима Кнежевић, в.д.председника Већа предавача Владимир Ђурђевић, главни и одговорни уредник Гласника др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ивана Белић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, Секција Млади адвокати Војводине, Одбор адвокатских приправника АКВ.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.