admin

САЗИВАЊЕ XВ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АДВОКАТА СРБИЈА

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници одржаној 22.01.2011. године на основу члана 55. Статута Адвокатске коморе Србије (“Сл. гласник РС” 43/99, 65/01, 41/02). донео ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ XВ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АДВОКАТА СРБИЈА

  1. Сазива се Конференција адвоката Србије за 05.02.2011. (субота) са почетком у 11,00 сати
  2. Конференција адвоката Србије одржаће се у салама Атлантик и Пацифик хотела Цонтинентал у Београду, Владимира Поповића 10
  3. За XВ конференцију предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Отварање конференције (избор радног председништва и записничара)
  2. Тема Конференције
    “ПОРЕСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ АДВОКАТА И ПОЛОЖАЈ АДВОКАТУРЕ У ДРУШТВУ”
  3. Разно

ПОЗИВАМО АДВОКАТЕ СРБИЈЕ, ЧЛАНОВЕ АДВОКАТСКИ КОМОРА У СРБИЈИ ДА СЕ ОДАЗОВУ ОВОМ ПОЗИВУ И УЧЕСТВУЈУ У РАДУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ.