Dusan Belic

Састанак председника адвокатских комора

У просторијама Адвокатске коморе Војводине ће се сутра, 16. 06. 2021. године одржати састанак између председника Адвокатске коморе Србије и председника адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије.

Овакви састанци одржавани су и раније периодично у седиштима других адвокатских комора.

Тема састанка су актуелна збивања у адвокатури, размена мишљења и извештавање о актуелним збивањима у адвокатских коморама.

Адвокатска комора Војводине