Uroš Pajić

Саопштење са седнице управног одбора 27.10.2023.

ДАВИДОВИЋ САВА, дипломирани правник, рођен 14. 06. 1976. године, уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 12.

                ГАЋИНОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 22. 07. 1997. године, уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникар 46.

                МАРКОВИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 15. 01. 1994. године, уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 7, стан 10.

                ВУЧУРЕВИЋ ВИШЊА, дипломирани правник, рођена 06. 10. 1990. године, уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Димитрија Туцовића 8.

                ЉУБИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 28. 07. 1994. године, уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 8.

                РАДИВОЈЕВИЋ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 02. 01. 1986. године, уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радомира Раше Радујкова 8.

                КАЛАБА МИХАЈЛО, дипломирани правник, рођен 22. 12. 1996. године, уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/2.

                ПЕТКОВИЋ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 13. 04. 1956. године, уписује се 09. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Стапарски пут 10.

                ВЛАЈНИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 14. 11. 1988. године, уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Руже Шулман 1/9.

                МИХИЋ ЉИЉАНА, дипломирани правник, рођена 03. 11. 1991. године, уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Бригадира Ристића 20.

                ВРЕКИЋ др ДУШАН, дипломирани правник, рођен 06. 09. 1958. године, уписује се 07. 04. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Југ Богдана 14, локал11.

                ВЛАЈКОВИЋ ВОЈИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 16. 05. 1991. године, уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Жарка Зрењанина 14.

                ЛУКИЋ ДИАНА, дипломирани правник, рођена 29. 11. 1985. године, уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Тополи, Маршала Тита 61.

                ЛЕКОВИЋ КРИСТИНА, дипломирани правник, рођенa 27. 01. 1995. године, уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ђорђа Никшића Јохана 31.

                ФРЉАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођенa 07. 01. 1996. године, уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникар 17/2/14.

                КОЛАРИЋ БРАНКА, дипломирани правник, рођенa 16. 11. 1989. године, уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Алексе Шантића 5/28.

БУГАРИН АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 23. 11. 1996. године уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Бошковића 14/8.

Брише се из Именика адвокатских приправника БУГАРИН АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 11. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЋИРКОВИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 16. 11. 1992. године уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 1а/608.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЋИРКОВИЋ ГОРАН, адвокатски приправник код Кузман   Сандре, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 11. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БОШЊАК ФИЛИП, дипломирани правник, рођен 26. 10. 1994. године уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Ференца Фехера 8.

Брише се из Именика адвокатских приправника БОШЊАК ФИЛИП, адвокатски приправник код Сикимић Младена, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 11. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈОКИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 06. 04. 1990. године уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Кеј жртава рације 8/5.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЈОКИЋ БИЉАНА, адвокатски приправник код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 11. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

                ПЕША МИРНА, дипломирани правник, рођена 18. 04. 1996. године уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Маршала Тита 266/А.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПЕША МИРНА, адвокатски приправник код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули, са даном 02. 11. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

                БОРОЊАЦ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 01. 06. 1994. године уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Гложану, Маршала Тита 93 .

Брише се из Именика адвокатских приправника БОРОЊАЦ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник код Муртин Јована, адвоката у Бачкој Паланци, са даном 02. 11. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

                ВУЈОВИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 02. 06. 1996. године уписује се 02. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 3.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВУЈОВИЋ МАРКО, адвокатски приправник код Вујовић Зорана, адвоката у Зрењанину, са даном 01. 11. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИТИЋ НЕВЕНА, дипломирани правник, рођена 30. 07. 1986. године уписује се 03. 11. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јанка Веселиновића 6А/5/24.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИТИЋ НЕВЕНА, адвокатски приправник код Рикић Ристе, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 11. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТИШМА МИЛИЦА, рођена 29. 07. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радованов Миленка, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОЛИМИР НИКОЛИНА, рођена 12. 11. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Здравковић Иване, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИНЂИЋ МИЛАН, рођен 18. 03. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дубајић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОНЧЕВИЋ НЕМАЊА, рођен 25. 10. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бећагул Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИКУЛА ИВАНА, рођена 28. 12. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДАКОВИЋ ИВАН, рођен 09. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђукић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОВАНОВИЋ МИЛИЦА, рођена 17. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тијанић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОПРИВИЦА ФИЛИП, рођен 17. 04. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рајачић Саше, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЧЕЛИЋ УРОШ, рођен 08. 11. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИМИТРОВ МИЉА, рођена 10. 01. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тијанић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШЕВИЋ АЊА, рођена 03. 12. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Симурдић Милице, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШУША ВАЊА, рођена 08. 08. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЈАТОВИЋ ТАРА, рођена 24. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВИЈАНОВИЋ МИЛАН, рођена 11. 07. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Белић Ивана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАПАНЏА ДУШАН, рођен 14. 11. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЧКОВИЋ ДРАГАНА, рођена 07. 12. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Балабан Александре, адвоката у Панчеву, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ МАРТА, рођена 20. 03. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гигић Вељка, адвоката у Панчеву, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИМИЋ ЈОВАНА, рођена 10. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Видаковић Горана, адвоката у Панчеву, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТУПАР ДРАГАНА, рођена 17. 05. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станојчић Јована, адвоката у Руми, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЧИЋ ДРАГАН, рођен 27. 05. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маричић Милана, адвоката у Руми, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОМИЋ ДУШАН, рођен 26. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ромић Драгана, адвоката у Кикинди, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЛАЈКОВ НАТАША, рођена 26. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радишић Гутеша Весне, адвоката у Зрењанину, дана 03. 11. 2023. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВОЈНОВИЋ БРАНКА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 10. 2023. године на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Поповић Огњен, адвокат у Сремским Карловцима, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЈЕКИЋ ЗОРА, адвокат у Новом Саду, са даном 15. 10. 2023. године на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Попадић Данијела, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БУГАРСКИ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 09. 2023. године на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Аћимовић Милорад, адвокат у Каћу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине САВИЋ МАРИНА, адвокат у Инђији, са даном 15. 10. 2023. године на лични захтев.

Бегенишић Лазар, адвокат у Инђији, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВИЋ НИКОЛА, адвокат у Шиду, са даном 29 .09. 2023. године услед смрти.

Кукић Владислава, адвокат у Шиду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРНАЧ РЕНАТА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 16.10.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЧАБРАДИ ЛУКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 08.10.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Шокић Стаменковић Душанке, адвоката у Новом Саду, са даном 10.10.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈУРИЋ РОБЕРТИНА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Радиновић Немање, адвоката у Суботици, са даном 30. 09. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БРАДИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Гатарић Срђана, адвоката у Сремској Митровици, са даном 30. 09.  2023. године.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да МАРИЋ ТИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања ради одржавања трудноће почев од 03. 10. 2023. године.

Жугић Соња, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да СМИЉАНИЋ КРИСТИНА, адвокату у Жабљу, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 18. 09. 2023. до 17. 09. 2025. године.

Смиљанић Владимир, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да МАРИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Кули, привремено престаје право на обављање адвокатуре ради одржавања трудноће почев од 09. 10. 2023. године.

Васовић Оливера, адвокат у Кули, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да БАСАРИЋ ПРЕДРАГУ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 28. 08. 2023. године.

Јањуш Предраг, адвокат из Панчева, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да СТАЈИЋ БАТИЋ ИРЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због одсуства ради посебне неге детета од 02. 08. 2023. до 01. 11. 2023. године.

Добановачки Ђорђе, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да КИСЕЛИЧКИ ДАНИЦИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију заменика Градског правобраниоца, почев од 16. 10. 2023. године, до истека мандата.

Тодоровић Живко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да БЕРЕТИЋ ДУШАНКИ, адвокату у Руми, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију Општинског правобраниоца Општине Рума, почев од 16. 09. 2023. године, на период од пет година.

Фриндик Јелена, адвокат у Иригу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је КАРАН КРИСТИЈАН, адвокат у Новом Саду, наставио са радом дана 29. 09. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Тохољевић Ђорђе, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је РАДИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 19. 10. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Марјановић Бране, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ПЕТРОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 02. 09. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Гњатић Нада, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да се Шљивар Влаовић Мирјана, адвокат у Новом Саду, разрешава дужности привременог заменика Мостарац Горана.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Јефић Борјана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Дујовић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Перишић Гордана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Мргуд.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Николић Корнелија, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Угреновић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Кнежевић Сања, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Кривокапић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Габрић Ивана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Габрић Прајс.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Тупенарац Тијана, адвокат у Инђији, променила презиме које сада гласи Радић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Убовић Наташа, адвокатски приправник у Зрењанину, променила презиме које сада гласи Видаковић.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2023. године, те да исту наставља код Петровић Богдана, адвоката у Новом Саду, дана  06. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је ЧОНКИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Кузман Сандре, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10 .2023. године, те да исту наставља код Малиновић Марије, адвоката у Новом Саду, дана  06. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је ПОПОВ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Попов Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 11. 10. 2023. године, те да исту наставља код Кљајић Горана, адвоката у Новом Саду, дана  12. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је КАЈИШ ИВАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Муксиновић Иване, адвоката у Новом Саду, дана 11. 10. 2023. године, те да исту наставља код Краљ Радин Биљане, адвоката у Новом Саду, дана  12. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је ТОЈЧИЋ АЛЕКСА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Арсић Тање, адвоката у Новом Саду, дана 25. 10. 2023. године, те да исту наставља код Срећковић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана  26. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је СТОЈМЕНОВИЋ ПЕТАР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10 .2023. године, те да исту наставља код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана  13. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Сремској Каменици, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Буха Бојана, адвоката у Сремској Каменици, дана 13. 10. 2023. године, те да исту наставља код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана  16. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је КОСОВИЋ ГАВРИЛО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2023. године, те да исту наставља код Мараш Царан Иване, адвоката у Новом Саду, дана  13. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је БАБИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2023. године, те да исту наставља код Мараш Царан Иване, адвоката у Новом Саду, дана  13. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је РАДОВИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2023. године, те да исту наставља код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана  13. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2023. године, те да исту наставља код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана  13. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је , ВЕЉИЋ НЕВЕНА адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2023. године, те да исту наставља код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана  13. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је НЕДЕЉКОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2023. године, те да исту наставља код Мараш Царан Иване, адвоката у Новом Саду, дана  13. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је ПАВЛОВИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2023. године, те да исту наставља код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана  13. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је ДАКИЋ ЈАСМИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Срећковић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 17. 10. 2023. године, те да исту наставља код Чубрило Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана  18. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је ПУВАЧА ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Цветковић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 25. 10. 2023. године, те да исту наставља код Алишић Владимира, адвоката у Инђији, дана  26. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је МЕЛОВИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Беочину, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Миловановић Јоване, адвоката у Беочину, дана 17. 10. 2023. године, те да исту наставља код Радун Срђана, адвоката у Новом Саду, дана  18. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Савин Соње, адвоката у Новом Саду, из заједничке адвокатске канцеларије са даном 11. 10. 2023 године.

Узима се на знање да је Медић Марија, адвокат у Новом Саду, приступила  Заједничкој адвокатској канцеларији „Жунић“ са седиштем у Новом Саду, Позоришни трг 7/6А, дана 06. 10. 2023. године.

Узима се на знање да су Ћосић Лазар, адвокат у Новом Саду и Вранац Урош, адвокат у Новом Саду основали Заједничку адвокатску канцеларију “Ђосић и Вранац” са седиштем у Новом Саду, Балзакова 22, почев од 14. 10. 2023. године.

  • Узима се на знање да је ШЕБЕЗ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 10/1.стан 6, почев од 23. 10. 2023. године.
  • Узима се на знање да је БАБИЋ НАТАЛИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мичуринова 30, почев од 15. 10. 2023. године.
  • Узима се на знање да је ЂОСИЋ ЛАЗАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Балзакова 22, почев од 25. 10. 2023. године.
  • Узима се на знање да је ВРАНАЦ УРОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Балзакова 22, почев од 05. 10. 2023. године.
  • Узима се на знање да је МИТРЕСКИ ФИЛИП, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 7, почев од 16. 10. 2023. године.
  • Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ МИРОЈЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 84, почев од 13. 10. 2023. године.
  • Узима се на знање да је ДЕДИЋ ЗОРАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Хаџи Рувимова 34/1/2, почев од 01. 11. 2023. године.
  • Узима се на знање да је ПАПИЋ БОЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20д, почев од 16. 10. 2023. године.
  • Узима се на знање да је МИЈОВИЋ СТЕФАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 14, стан 2, почев од 19. 10. 2023. године.
  • Узима се на знање да је ЈАНЕЦКОВ ИВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4ц, стан 6, почев од 20. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је РАНКОВ БРАНИСЛАВ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Есперанта 5/14, почев од 12. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је МИЛОШЕВИЋ АНЂЕЛИЈА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јоакима Вујића 15, почев од 01. 11. 2023. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ НАЂА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Пупинова 1/2/63, почев од 03. 10. 2023. године.

Узима се на знање да је ЧОЛАК ЈАСМИНА ТАТЈАНА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 9, почев од 23. 10. 2023. године.