admin

Saopštenje o besplatnoj pravnoj pomoći

Advokatska komora Vojvodine, najoštrije osuđuje, u javnosti, sve češće zamena teza koje se tiču pužanja pravne i besplatne pravne pomoći građanima.

Iako  je advokatura,  prema  čl. 67. Ustava RS, pored službi pravne pomoći  u lokalnim samoupravama, jedina ovlašćena da pruža pravnu pomoć, pojedina Ministarstva i nevladine organizacije, ignorišu ovu činjenicu i deluju potpuno  u suprotnosti sa najvišim aktom naše države  i zakonskom regulativom.

Nedavno izdavanje uputstava za samozastupanje građana od strane Yukoma, uz  gotovo istovremeno obećanje koje daje ministar Zoran Đorđević  da će, za pomoć žrtvama nasilja, “na tenderu biti izabrana najkavlitetnija NVO, jer je reč o odgovornom poslu, gde žrtvama nasilja moraju biti dostupni stručni ljudi” unosi, s jedne strane, pravnu nesigurnost, jer pravnu pomoć ne mogu pružati gore navedena lica i organizacije, a s druge, nedopušteno prejudicira određena pitanja važna za donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Ministratvo pravde više od deset godina radi na donošenju Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.  Advokatura je ta koja sve vreme ističe primedbe na tekst svih dosadašnjih Nacrta zakona, među kojima  se osnovna primedba odnosi upravo na nužnost poštovanja ustavne norme.  

Postavlja se pitanje motiva za tranziciju pružanja pravne pomoći na subjekte koji to nisu i nikako ne mogu biti,  jer im nedostaju kvalifikacija, odgovornost, kvalitet kao i zakon koji uređuje njihovo delovanje iz oblasti pružanja pravne pomoći. Zašto aktuelna vlast građanima nameće ovakvu vrstu pravne pomoći mora se tražiti u razlozima koji su izvan struke i profesionalizma.

Advokatura, svesna svoje društvene uloge,  realno sagledava i društvene okolnosti u kojima se nalazi i upravo iz tih razloga ostaje pri svom stavu da bi  pravnu pomoć trebalo da pruža advokatura, koja  je, kao  uređena služba pravne pomoći,  garant  da će pravna pomoć građanima biti pružena na kvalitetan i odgovoran način, nasuprot  nadripisarstvu i laicizmu.