Uroš Pajić

Саопштење Адвокатске коморе Војводине

Адвокатска комора Војводине указује на учесталу појаву коментарисања пресуда и поступања судија и јавних тужилаца од стране највиших представника извршне власти.

Указујемо да се на тај начин негативно утиче на независност судства у појединачним одређеним судским предметима, као и да такве изјаве доводе до лоших последица по владавину права у Републици Србији.

Независно и непристрасно судство, поштовање Устава и закона је од највеће важности за Републику Србију, све њене грађане и адвокатуру која само у правној држави може да пружа правну помоћ на исправан и достојанствен начин.

Позивамо све представнике извршне власти да се убудуће уздрже од притисака усмерених на судије и судове као независну грану власти и да поступају у оквирима прописа који одређују границе њихових овлашћења.

Председник
Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански