Uroš Pajić

Саопштење Адвокатске коморе Србије о обустави рада

АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У САСТАВУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Поштоване колеге, 

Управни одбор Адвокатске коморе Србије на електронској седници одржаној 28. и 29.07.2018. године донео је одлуку о организовању обуставе рада адвоката Србије почев од 30.07.2018. године.

Имајући у виду одредбу члана 33. став 1. тачка 27. Статута Адвокатске коморе Србије да Управни одбор може да донесе одлуку о обустави рада у трајању од 3 дана, овом одлуком је уређен начин протеста адвоката за период 30.07. до 01.08.2018. године.

Одлуку о наставку протеста од 02. до 04.08.2018. године Управни одбор ће донети 01.08.2018. године и та одлука ће Вам бити посебно достављена.

Одлуком о протесту адвоката Србије коју достављамо у прилогу дефинисани су разлози протеста и одређене радње које адвокати могу да обављају током протеста адвоката, као минимум процеса рада а у складу са правилом 36. 4. Кодекса професионалне етике адвоката Србије.

С колегијалним поштовањем,

Виктор Гостиљац, адвокат
Председник Адвокатске коморе Србије