admin

САОПШТЕЊЕ АДВОКАТИМА СРБИЈЕ

На данашњим преговорима Адвокатске коморе Србије са г. Николом Селаковићем, Министром правде и г. Лазаром Крстићем, Министаром финансија постигнут је јасан договор да пореска задужења за 2014. годину адвокатима ни у ком случају не могу прећи раније понуђени износ од 41,17% у односу на прошлогодишња решења. Значајан помак у интересу адвокатуре, учињен је одлуком да се формира заједничка Комисија адвокатуре у Србији, Министарства правде и Министарства финансија која би требало да утврди јасне, објективне и прецизне корективне факторе који ће омогућити правилно утврђивање пореске обавезе за сваког појединачног адвоката – пореског обвезника.

ДОГОВОРЕНО ЈЕ ДА КОМИСИЈА СА СВОЈИМ РАДОМ ПОЧНЕ СА РАДОМ У ПОНЕДЕЉАК 07.07.2014. О ЧЕМУ ЋЕТЕ РЕДОВНО БИТИ ОБАВЕШТАВАНИ ОД СТРАНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ.

О којим се корективним факторима ради, већ је наведено у ранијим саопштењима Адвокатске коморе Србије и за које је г. Никола Селаковић, Министар правде на састанку који је одржан у четвртак 26.06.2014. дао обећање да ће подржати адвокатуру, а што је на данашњем састанку и учинио.

ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ СВИМ АДВОКАТИМА КОЈИ СУ ВЕЋ ДОБИЛИ РЕШЕЊА О ПОРЕСКИМ ЗАДУЖЕЊИМА ЗА 2014. годину ДА НА ИСТА ОДМАХ УЛОЖЕ ЖАЛБЕ, с обзиром да је то једини законити начин за њихову измену, што не искључује могућност да примена решења ипак не буде одложена на неки други начин.

Посебно скрећемо пажњу да је г. Лазар Крстић, Министар финансија указао да нема могућности за пребијања међусобних потраживања – адвоката као пореских обавезника према држави и државе према адвокатима, али је рекао је да ће сва потраживања бити исплаћена адвокатима.

У вези захтева Адвокатске коморе Србије да није правично и фер да адвокати своје обавезе према држави плаћају са каматом, а да држава своје обавезе према адвокатима исплаћује без камате, министар Крстић се сагласио са овом примедбом и рекао да постоје услови за позитивно решење овог захтева и да би начин отписа камате бити договорен у раду Комисије и то у моменту сусретања са дуговањима адвоката према држави и државе према тим адвокатима, у сваком појединачном случају и на основу поднетог захтева.

ОБАВЕЗАН УСЛОВ ДА СЕ ДОГОВОРЕНО ДАНАС РЕАЛИЗУЈЕ ЈЕСТЕ ДА ОБУСТАВА РАДА АДВОКАТА БЕОГРАДА ОДМАХ ПРЕСТАНЕ.

У кратком временском периоду добићете и заједничко саопштење Министарства правде, Министарства финансија и адвокатуре Србије.

Преко овог линка можете погледати саопштење са сајта Министарства финансија о одржаном састанку са представницима адвокатуре.