Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 28. 10. 2022. године

ВАСИЉЕВИЋ ИГОР, дипломирани правник, рођен 15. 08. 1996. године уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 12, стан 2.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВАСИЉЕВИЋ ИГОР, адвокатски приправник код Симурдић Милице, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 11. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТОРОМАН АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 27. 07. 1995. године уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 30.

Брише се из Именика адвокатских приправника ТОРОМАН АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник код Воларевић Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 11. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СЕКУЛИЋ УРОШ, дипломирани правник, рођен 25. 11. 1989. године уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Краљевића Марка 7.

Брише се из Именика адвокатских приправника СЕКУЛИЋ УРОШ, адвокатски приправник код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 11. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВРШКА ЈАНКО, дипломирани правник, рођен 05. 11. 1994. године уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Кеј жртава рације 8/5.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВРШКА ЈАНКО, адвокатски приправник код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 11. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАЖАР ИВАНА, дипломирани правник, рођена 21. 02. 1996. године уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Темеринска 37/1/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника МАЖАР ИВАНА, адвокатски приправник код Кузман Сандре, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 11. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МЛАЂЕНОВИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 18. 05. 1994. године уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 12, стан 9.

Брише се из Именика адвокатских приправника МЛАЂЕНОВИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник код Гогић Раде, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 11. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ШАРЊАИ ВИКТОР, дипломирани правник, рођен 07. 04. 1994. године уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Ађанска 10.

Брише се из Именика адвокатских приправника ШАРЊАИ ВИКТОР, адвокатски приправник код Бајић Шарњаи Тамаре, адвоката у Сенти, са даном 03. 11. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РИСТИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 06. 05. 1993. године уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника РИСТИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 11. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИКУЛИЋ ИВА, дипломирани правник, рођена 25. 08. 1992. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6/5.

ЗДРАВКОВИЋ АНЂЕЛА, дипломирани правник, рођена 19. 11. 1994. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јеврејска 17.

НИЧИЋ СЛАЂАНА, дипломирани правник, рођена 05. 01. 1986. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6/12.

ДЕДИЋ ЗОРАНА, дипломирани правник, рођена 11. 04. 1995. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 1 А/V/505.

ИВАНЧЕВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 23. 03. 1994. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 22а.

СТЕГИЋ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 24. 01. 1990. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6, стан 53.

БОГДАНОВИЋ ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 19. 02. 1992. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

СТАМЕНКОВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 09. 12. 1996. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Аугуста Цесарца 11/11.

ЂОРЂИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 21. 06. 1992. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мише Димитријевића 14.

ТРАВИЦА АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 30. 04. 1991. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Димитрија Туцовића 11.

СТАНИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 10. 12. 1987. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 14.

ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСА, дипломирани правник, рођен 25. 02. 1994. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Цара Лазара 43.

САНТРАЧ ДАНЕ, дипломирани правник, рођен 04. 08. 1985. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра I Карађорђевића 2/9.

ПИЉА СОФИЈА, дипломирани правник, рођена 18. 08. 1993. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Војвођанска 19.

МИТРОВИЋ СТРАХИЊА, дипломирани правник, рођен 22. 02. 1993. године, уписује се 04. 11. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Вељка Дугошевића 195, ламела Ц, стан 11.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВАНОВИЋ БОЈАН, рођен 05. 02. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јевтић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НОВКОВИЋ ДЕЈАН, рођен 02. 12. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јандрић Виловски Маје, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕПАВЧЕВИЋ ДУЊА, рођена 19. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУРУТОВИЋ НИКОЛА, рођен 18. 02. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Селаковић Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЈАНОВИЋ ТАМАРА, рођена 19. 08. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Савин Исидоре, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈИН МИЛАНА, рођена 14. 12. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кораћ Горана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИРОВИЋ МИЛОШ, рођен 27. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Аврамов Нестора, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕЉКОВ ВЕРИЦА, рођена 30. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛЕШКО ВЛАДИМИР, рођен 11. 04. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АТЕЉЕВИЋ ЈАНА, рођена 25. 02. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Костић Владислав, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ ВЕЉКО, рођен 18. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовичић Петра, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕЉОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 31. 10. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЛАДЕНОВИЋ ВУКАШИН, рођен 14. 11. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Штањо Калмана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРСМАНОВИЋ ТАЊА, рођена 16. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Томић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

став 3 Закона о адвокатури (“Службени гласник РС” број 31/2011) и члана 76. тачка 5. Статута Адвокатске коморе Војводине, на седници одржаној 28.10.2022. године, донео

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СПАСОЈЕВИЋ НЕМАЊА, рођен 04. 08. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шиљеговић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ ВЕЛИМИР, рођен 11. 07. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Остојић Живка, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОМАНОВИЋ ФИЛИП, рођен 16. 02. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ АНА, рођена 27. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАШИЋ МИА, рођена 19. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЈАНОВИЋ МИЛИЦА, рођена 05. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Аћимовић Милијане, адвоката у Инђији, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛФИРОВИЋ БОЈАН, рођен 03. 10. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алфировић Слободана, адвоката у Инђији, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЉАНСКИ ПРЕДРАГ, рођен 18. 05. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бурсаћ Горана, адвоката у Сомбору, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕРЗИЋ МИЛАНА, рођена 23. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вучковић Марије, адвоката у Сомбору, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВИЋ МАРКО, рођен 25. 10. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојановић Бранка, адвоката у Зрењанину, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРИЋ ЗОРАНА, рођена 10. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петрић Љиљане, адвоката у Бачкој Тополи, дана 03. 11. 2022.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КАРАН СЛАВОЉУБ, адвокат у Сремској Митровици, са даном 14. 10. 2022. године на лични захтев.

Пејновић Бранислав, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СЛАДОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 10. 2022. године на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Шпоња Јелена, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КРУНИЋ МИЛЕНКО, адвокат у Инђији, са даном 01. 11. 2022. године због пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Крунић Шеврт Ана, адвокат у Инђији, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 17. 10. 2022. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАЛИЋ РОМАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 25. 10. 2022. године.

Царан Мирчеа, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПОПИВОДА БУБАЊА ДУЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 21. 09. 2022. до 20. 09. 2023. године.

Попивода Славко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАДИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 20. 10. 2022. до 19. 10. 2023. године.

Марјановић Бране, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине на седници одржаној 28. 10. 2022. године, на предлог Мумин Драгане, адвоката у Новом Саду, на основу члана 76. Статута Адвокатске коморе Војводине доноси следеће

УЗИМА СЕ на знање да је МУМИН ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 11. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Сандики Светлана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ШАРИЋ БОЈАНА, адвокат у Шајкашу, наставила са радом дана 10. 10. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Вукчевић Слађана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СМИЉАНИЋ КРИСТИНА, адвокат у Жабљу, наставила са радом дана 01. 11. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Смиљанић Владимир, адвокат у Жабљу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 14. 10. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Митровић Ковачевић Милана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НИКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 17. 10. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Антић Бранислав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЖИВКОВИЋ ПАВЛИЦ ЈЕЛЕНА, адвокат у Сомбору, наставила са радом дана 01. 11. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Мрдак Вељко, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мараш Ивана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Мараш Царан.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Рашић Анђела, адвокат у Старој Пазови, променила презиме које сада гласи Ивановић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Милосављевић Наташа, адвокат у Сремској Митровици, променила презиме које сада гласи Милосављевић Богдановић.

Узима се на знање да је Линта Марко, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 10.10.2022. године, те да исту наставља код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 11.10.2022. године.

Узима се на знање да је Субашић Јована, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 21.10.2022. године, те да исту наставља код Алексић Нинослава, адвоката у Новом Саду, дана 22.10.2022. године.

Узима се на знање да је ПЕРИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Мунижаба“ са седиштем у Новом Саду, Јеврејска 13, почев од 14. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је ПЕРИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 13, почев од 14. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је ГОЈАК С. СТАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 18, стан 6, почев од 14. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је БОРЧИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ложионичка 16, спрат 4, стан 12, почев од 10. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је БЕНИЋ ПЕТРОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 6/I, почев од 20. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је ГАК ВЛАДИМИР, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра I 12/5 – галерија, почев од 01. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је ЛИСУЛ ЈАСМИНА, адвокат у Кикинди, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Генерала Драпшина 2, почев од 01. 11. 2022. године.