Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 07. 10. 2022. године

ТОМАШЕВ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 04. 10. 1992. године, уписује се 14. 10. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јанка Чмелика 13.

ГОЛУБИЋ СУНЧИЦА, дипломирани правник, рођена 31. 08. 1990. године, уписује се 14. 10. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6, стан 12.

КРЧМАР НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 19. 06. 1993. године, уписује се 14. 10. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 8Б, стан 7.

ЛАЗИЋ РАДОШ, дипломирани правник, рођен 01. 07. 1992. године, уписује се 14. 10. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Каменици, Гаврила Принципа 56/14.

МАЧКИЋ ЂОРЂЕ, дипломирани правник, рођен 21. 03. 1986. године уписује се 14. 10. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Стари Шор 131.

БАЊАЦ АЛЕКСА, дипломирани правник, рођен 28. 08. 1992. године уписује се 14. 10. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 9, стан 2.

Брише се из Именика адвокатских приправника БАЊАЦ АЛЕКСА, адвокатски приправник код Недељков Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 10. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАЈКИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 08. 06. 1979. године уписује се 14. 10. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Светозара Милетића 5.

Брише се из Именика адвокатских приправника,МАЈКИЋ АЛЕКСАНДРА адвокатски приправник код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, са даном 13. 10. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОРЊАНСКИ ПРЕДРАГ, рођен 17. 01. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Царана Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАДИНОВИЋ НЕМАЊА, рођен 15. 10. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОНКИЋ СТЕФАН, рођен 02. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кузман Сандре, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАЈЕВИЋ СЕМИР, рођен 26. 04. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДРИХ СТЕФАН, рођен 21. 10. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОЛЕВИЋ ВУКАШИН, рођен 19. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић др Александра, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕКУЛИЋ ВЛАДИМИР, рођен 18. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАЈИЋ ПЕТАР, рођен 14. 05. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ ВОИСЛАВ, рођен 14. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Немчев Џинић Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАРТОШ ЕДВИН, рођен 04. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИНКОВИЋ МИЛАН, рођен 22. 04. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Анђелковић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЈДИЋ ЛЕНКА, рођена 30. 04. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ристић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕЛЕНА НИКОЛЕТА рођена 20. 11. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛИЋ МИЛИЦА, рођена 22. 12. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Љубичић Синише, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОМНЕНИЋ САРА, рођена 30. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАГИЋ МАРИЈАНА, рођена 04. 09. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРОВИЋ МИЛИЦА, рођена 13. 06. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДИЋ МАРИЈА, рођена 20. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Травица мсц Николе, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕЛОВИЋ ТАМАРА, рођена 19. 10. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миловановић Јоване, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САБАДОШ ДАНИЈЕЛА, рођена 21. 05. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉУШ МИА, рођена 09. 01. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕФАНОВИЋ СОФИЈА, рођена 10. 11. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРАДИЋ ВЛАДИМИР, рођен 31. 08. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гатарић Срђана, адвоката у Сремској Митровици, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОНЧАРСКИ ЂОРЂЕ, рођен 29. 03. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лончарски Срђана, адвоката у Зрењанину, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗВЕКИЋ РАДМИЛА, рођена 05. 12. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мишовић Гуцуња Снежане, адвоката у Ади, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРБИЋ ЛУКА, рођен 24. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, дана 14. 10. 2022.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТАНИВУКОВИЋ ВИШЊИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, са даном 20. 10. 2022. године ради пензионисања.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Пејић Јована, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДАКОВИЋ МИЛЕНА, адвокат у Врбасу, са даном 30. 09. 2022. године на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Радовић Далибор, адвокат у Врбасу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВОРГИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, са даном 25. 09. 2022. године услед смрти.

Молнар Владимир, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МРДАЉ ДАНКА, адвокат у Новом Саду, са даном 17. 10. 2022. године на лични захтев.

Јапранин Кларић Радованка, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВИЧИЋ САРА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 08. 2022. године услед смрти.

Покрајац Јелена, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јандрић Виловски Маје, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 09. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТОКОВИЋ КАЋА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду, са даном 10.10.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КУЗМАНОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 07.10.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАЦИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мартиновић Драгољуба , адвоката у Новом Саду, са даном 27.09.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВЕЛИЧКОВИЋ РАНКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, са даном 05.10.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МОЈИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Воларевић Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 10.09.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КЉАЈИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Кљајић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 30.09.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛОВАНОВИЋ САВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ралић Романе, адвоката у Новом Саду, са даном 30.09.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂЕЛЕВИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Чавић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 03.09.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОЛЏИЋ ТЕОДОРА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Миловановић Уроша, адвоката у Суботици, са даном 22.09.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МЕХОВИЋ КРИСТИНА, адвокатски приправник у Пландишту, на адвокатско приправничкој вежби код Лукић Данила, адвоката у Пландишту, са даном 04.09.2022. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДРАЖИЋ ТАМАРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 31. 08. 2022. до 30. 08. 2023. године.

Дражић Никола, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАДИН ХЕЛЕНА, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 09. 2022. до 31. 08. 2023. године.

Ковачевић Гордана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИХАЛЕК АГНЕШ, адвокату у Ади, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 15. 09. 2022. до 14. 09. 2023. године.

Михалек Ендре, адвокат у Ади, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДЕСПОТОВИЋ ЖЕЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 29. 08. 2022. до 28. 08. 2023. године.

Рауш Милица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТРОВИЋ МАРИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 03. 09. 2022. до 02. 09. 2023. године.

Гњатић Нада, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕУК ЖИВКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 15. 09. 2022. до 14. 09. 2023. године.

Милидраговић Биљана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДЕСПОТОВИЋ ДУШАНКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 04. 09. 2022. до 03. 09. 2023. године.

Кубуровић Даниела, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТОМИЋ ЈЕЛЕНА, адвокату у Руми, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 09. 2022. до 31. 08. 2023. године.

Винчић Огњен, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БАРИШИЋ ПЕТАР ЛУКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, у периоду од 01. 11. 2022. до 01. 11. 2026. године.

Мирковић Бојан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је АНЂЕЛКОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 06. 10. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Јанђелковић Немања, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПРЕМОВИЋ ДЕЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 30. 09. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Колунџија Горан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЕНИЋ ПЕТРОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 25. 11. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Дурмић Ђурђица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИЛОВАНОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 14. 09. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Вученић Јелена, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГАЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 26. 09. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Митровић Јовичић Сандра, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НОВКОВ БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, наставио са радом дана 01. 10. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Попадић Данијела, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СТОЈИЋ МИРЈАНА, адвокат у Сомбору, наставила са радом дана 01. 10. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Миљевић Наталија, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ђукић Тијана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Ђукић Дегрип.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Павловић Јелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Марковић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Булатовић Наташа, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Минић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Лапчевић Александра, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Јаћимовић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Остојин Јована, адвокат у Зрењанину, променила презиме које сада гласи Титин.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Дрљача Дражен, адвокат у Сремској Митровици стекао академски назив мастер правник.

Узима се на знање да се Мостарски Душан, адвокат у Бачкој Тополи, разрешава дужности преузиматeља канцеларије покојног Радић Александра, адвоката у Бачкој Тополи.

Вуксановић Теодора, адвокат у Бачкој Тополи, одређује за преузиматеља канцеларије покојног Радић Александра, адвоката у Бачкој Тополи.

Узима се на знање да је Јањатовић Тамара, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 15.09.2022. године, те да исту наставља код Гудало Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 16.09.2022. године.

Узима се на знање да је Ковачевић Стефан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 29.08.2022. године, те да исту наставља код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 30.08.2022. године.

Узима се на знање да је Ћулум Миодраг, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Мунижаба Јаић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 07.09.2022. године, те да исту наставља код Гузина Милорада, адвоката у Новом Саду, дана 08.09.2022. године.

Узима се на знање да је Мајкић Маријана, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Кркљуш Милана, адвоката у Новом Саду, дана 08.09.2022. године, те да исту наставља код Даријевић Вићентија, адвоката у Новом Саду, дана 09.09.2022. године.

Узима се на знање да је Стојановић Катарина, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 29.08.2022. године, те да исту наставља код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 30.08.2022. године.

Узима се на знање да је Апић Марко, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ралић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 23.09.2022. године, те да исту наставља код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 26.09.2022. године.

Узима се на знање да је Митић Павле, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Попивода Бубања Дуње, адвоката у Новом Саду, дана 21.09.2022. године, те да исту наставља код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, дана 22.09.2022. године.

Узима се на знање да је Чабради Лука, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ивошевић Милене, адвоката у Новом Саду, дана 27.09.2022. године, те да исту наставља код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 28.09.2022. године.

Узима се на знање да је Грудић Немања, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 03.10.2022. године, те да исту наставља код Алановић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 04.10.2022. године.

Узима се на знање да је Шукара Ања, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ралић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 30.09.2022. године, те да исту наставља код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 01.10.2022. године.

Узима се на знање да је Илић Урош, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ралић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 30.09.2022. године, те да исту наставља код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 01.10.2022. године.

Узима се на знање да је Жупански Светлана, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Јовановић Мироја, адвоката у Новом Саду, дана 26.09.2022. године, те да исту наставља код Барош Борислава, адвоката у Новом Саду, дана 27.09.2022. године.

Узима се на знање да је Лазић Сања, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 14.09.2022. године, те да исту наставља код Гушавац Милана, адвоката у Новом Саду, дана 15.09.2022. године.

Узима се на знање да је Рајовић Милица, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 31.08.2022. године, те да исту наставља код Гудало Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 01.09.2022. године.

Узима се на знање да је ЏАБИЋ ОЛГИЦА, адвокат у Новом Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Поповић“ са седиштем у Новом Саду, Ласла Гала 7, почев од 08. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је ПАЈТАШЕВ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Фрушкогорска 19, почев од 01. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је ПЕРОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6 б, почев од 12. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је МИЛОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 1А/V/505, почев од 01. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је БЈЕКИЋ МР ЗОРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ђорђа Магарашевића 2, почев од 07. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лончарска 9/5, почев од 30. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је ЛАТИНОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6/5, почев од 28. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је ПУПОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мише Димитријевића 1/59, почев од 28. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је РАДОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 2а, почев од 01. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је ГВОЖЂАН ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 10, стан 1 почев од 22. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је ЂУРЂЕВИЋ ИГОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 5/8 почев од 26. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је СЛИЈЕПЧЕВИЋ МИРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 46а почев од 01. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је МИЛАНОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 18, стан 6, почев од 15. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је ТЕШОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 12/9, почев од 05. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је ЛЕПЕШ КОВАЧ ГАБОР, адвокат у Бечеју, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Уроша Предића 3/1, почев од 12. 09. 2022. године.

Узима се на знање да је КРАЉ СТЕВАН, адвокат у Оџацима, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Кнез Михаилова 23, локал 3, почев од 05. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је ПЕЈНОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Шећер Сокак 21, почев од 07. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је МАТИЈАШЕВИЋ НЕНАД, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стари Шор 127/4, почев од 07. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је СПАСИЋ МЛАДЕН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Лазара 86/4а, почев од 07. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је АМБРУШ УРОШ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Владимира Назора 7, почев од 10. 10. 2022. године.

Узима се на знање да је МИЛОШЕВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Вршцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васка Попе 2, почев од 01. 10. 2022. године.