Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 03. 06. 2022. године

ДАЧЕВИЋ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 22. 06. 1993. године, уписује се 06. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Краља Александра 12/1/37.

ПОТКОЊАК НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 21. 11. 1994. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Београдска 21, спрат 3, стан 57.

БАЛАЋ ДАРКО, дипломирани правник, рођен 12. 12. 1977. године, уписује се 17. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 6, локал 2Б.

РАДОЊИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 12. 10. 1993. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Јосипа Еугена Томића 8Б.

ЂОКИЋ ЈАСНА, дипломирани правник, рођена 24. 06. 1983. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Тарашу, Петра Драпшина 19.

ВЕЛИЧКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 29. 07. 1988. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Белој Цркви, Карађорђева 69.

ГАГЕС САНДРА, дипломирани правник, рођена 05.06. 1988. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ковачици, Масарикова 65/2/3.

МИКУЛИЋ ДАВОР, дипломирани правник, рођен 01. 11. 1990. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Црвенки, Наде Димић 2.

АНУШИЋ ПАВЛЕ, дипломирани правник, рођен 14. 02. 1988. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Европе 44/81.

ОКИЉЕВИЋ ПРЕДРАГ, дипломирани правник, рођен 11. 03. 1987. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 2б.

ШТРБАЦ ДРАЖЕН, дипломирани правник, рођен 07. 05. 1970. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Цанкарева 10, стан 7.

МИЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 25. 06. 1992. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Дожа Ђерђа 4, стан 2.

ИСАКОВ КОВАЧЕВИЋ ОЛГА, дипломирани правник, рођена 09. 10. 1992. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Веселина Маслеше 24.

РАДУЛОВИЋ БРАНИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 24. 12. 1979. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Футогу, Цара Лазара 29.

ШТАЊО АНДРЕЈ, дипломирани правник, рођен 11. 11. 1996. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Ослобођења 109.

БАЛОГ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 10. 01. 1993. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Милоша Великог 3.

АРСИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 03.04.1994. године, уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 26 .

ЈЕЛИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 03. 09. 1995. године уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Ратарска 17, локал 2.

РАДИЋ ЈОВИЦА, дипломирани правник, рођен 16. 09. 1993. године уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Цара Душана 109.

Брише се из Именика адвокатских приправника РАДИЋ ЈОВИЦА, адвокатски приправник код Ружичић Александра, адвоката у Инђији, са даном 08. 06. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ФИЛИПОВИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 17. 05. 1994. године уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Светог Саве 52а.

Брише се из Именика адвокатских приправника ФИЛИПОВИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник код Петковић Слободана, адвоката у Инђији, са даном 08. 06. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПЕТРИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 16. 07. 1993. године уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Шиду, Цара Душана 3.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПЕТРИЋ АЛЕКСАНДАР адвокатски приправник код Туран Павела, адвоката у Шиду, са даном 08. 06. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТАПАВИЧКИ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 03. 06. 1993. године уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Гимназијска 8.

Брише се из Именика адвокатских приправника ТАПАВИЧКИ СТЕФАН, адвокатски приправник код Тапавички Ирене, адвоката у Зрењанину, са даном 08. 06. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ШУШЊАР МАЈА, дипломирани правник, рођена 03. 12. 1994. године уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Бајнатска 4.

Брише се из Именика адвокатских приправника ШУШЊАР МАЈА, адвокатски приправник код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици, са даном 08. 06. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВУКОБРАТОВИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 16. 09. 1993. године уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Марка Миљанова 10, стан 36.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВУКОБРАТОВИЋ МАЈА, адвокатски приправник код Бељански Б. Слободана, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 06. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЧУДИЋ ЈАГОДА, дипломирани правник, рођена 14. 04. 1993. године уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Максиа Горког 48/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЧУДИЋ ЈАГОДА, адвокатски приправник код Укропина Дејана, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 06. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ДРИНИЋ ТАЊА, дипломирани правник, рођена 15. 02. 1995. године уписује се 09. 06. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Европе 36/6/39.

Брише се из Именика адвокатских приправника ДРИНИЋ ТАЊА, адвокатски приправник код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 06. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКЕЛИЋ МИЛОШ, рођен 09. 06. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крунић Бранета, адвоката у Суботици, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋОСИЋ ДАНИЛО, рођен 18. 08. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ћосић Здравка, адвоката у Зрењанину, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОЛЕ МИЛОШ, рођен 10. 09. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ УРОШ, рођен 04. 11. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукићевић Ивана, адвоката у Савином Селу, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАЈЧЕВИЋ КРИСТИНА, рођена 22. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лончаревић Александре, адвоката у Апатину, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, рођен 27. 05. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Фрајић Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕКУЛОВИЋ СТЕФАН, рођен 31. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАШКОВИЋ НИКОЛИНА, рођена 05. 02. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ ИВЕТА АННА, рођена 10. 08. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миловановић Данијеле, адвоката у Темерину, дана 17. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАРБУК АНДРЕЈА, рођена 11. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАЊИЋ ЛЕНКА, рођена 12. 12. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 05. 11. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВИЋ МИЛИЦА, рођена 09. 03. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЛАШКАЛИЋ МИЛОШ, рођен 04. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИКЕШ МИЛЕНА, рођена 11. 03. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗВЕЗДАНОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 25. 06. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Михајла, адвоката у Бачком Петровцу, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМАНОВИЋ АЛЕКСА, рођен 26. 05. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Укропина Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧЕКИЋ ИСИДОРА, рођена 08. 03. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ивошевић Милене, адвоката у Новом Саду, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАНТЕЛИЋ СРЂАН, рођен 31. 10. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пантелић Миливоја, адвоката у Новом Саду, дана 09. 06. 2022.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДОЊАНИН МИРЕЛА, адвокат у Новом Саду, са даном 01. 07. 2022. године на лични захтев.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Торњански Милица, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАЛЕНИЦА НИКИЦА, адвокат у Новом Саду, са даном 01. 07. 2022. године.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Маленица-Станић Гордана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗАКЛАН ДИЈАНА, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 06. 2022. године.

Заклан Мрђен Мила, адвокат у Каћу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МОСТАРАЦ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, са даном 15. 03. 2022. године услед смрти.

Шљивар Влаовић Мирјана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТАКИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, са даном 20. 05. 2022. године услед смрти.

Кркљуш Љубинка, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АЛЕКСИЋ ДЕА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 23.05.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ФОРКАПА МИЛАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Кљајић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 19.05.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛУКИЋ ВЕРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ралић Романе, адвоката у Новом Саду, са даном 13.05.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТУБИН ДАМЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 06.05.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛЕКОВИЋ КРИСТИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 06.05.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНАРЧЕВИЋ ВУКАШИН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 10.05.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДОЈЧИЋ СНЕЖАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бакић Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 09.05.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Апатину, на адвокатско приправничкој вежби код Марковић Милана, адвоката у Апатину, са даном 04.05.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НИНКОВИЋ ВАЛЕНТИНА, адвокатски приправник у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Милошевић Мирослава, адвоката у Руми, са даном 31.05.2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГРБИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ковачевић Маријане, адвоката у Новом Саду, са даном 31.05.2022. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАДИН НИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 20. 05. 2022. до 15. 05. 2023. године.

Лапчевић Александра, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИЛИЋ ДАНИЈЕЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 21. 04. 2022. до 21. 03. 2023. године.

Савин Соња, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕДОВ ЈОВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 04. 06. 2022. до 03. 06. 2023. године.

Симић Васја, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АНЂЕЛКОВИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 06. 2022. до 31. 05. 2023. године.

Анђелковић Немања, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУКИЋЕВИЋ НЕДИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 12. 05. 2022. до 11. 05. 2023. године.

Јовичић Митровић Сандра, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВАЛЕНТИК БЕГАНОВИЋ НАТАШИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре услед боловања почев од 11. 05. 2022. године

Крстић Миљана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОВАЧЕВИЋ МАРИЈИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 30. 04. 2022. до 30. 04. 2023. године.

Бурсаћ Горан, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЖИВКОВИЋ ПАВЛИЦ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 16. 05. 2022. до 15. 05. 2023. године.

Мрдак Вељко, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НИКОЧЕВ ВАЊИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 11. 05. 2022. године.

Продановић Јован, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОЛАРИЋ МАЈИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 21. 05. 2022. до 20. 05. 2023. године.

Стајић Батић Ирена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЗРИЊАНИН маст. прав. САНДИ, адвокату у Србобрану, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 22. 04. 2022. до 22. 04. 2023. године.

Бајић Драго, адвокат у Србобрану, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је РАДУЛОВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 11. 05. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Гудало Саша, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВИШЊИЋ МЕЛИНДА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 16. 05. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Стојанов Мирјана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕРИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 21. 03. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Перић Дамир, адвокат у Футогу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЂУКАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 06. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Вуљај Кристина, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ШИПЧИЋ ИВА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 06. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ковачевић Александар, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈАНКОВИЋ ВЕДРАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 06. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Љубичић Синиша, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БАШИЋ НАТАЛИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 05. 05. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Михајловски Младен, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРКОВ ИВОШЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Бечеју, наставила са радом дана 20. 05. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Марков Александар, адвокат у Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Сабо Јована, адвокат у Руми, променила презиме које сада гласи Петић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Драшковић Ана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Надаждин.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мачинко Јована, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Рацић.

Узима се на знање да је Барбуљ Дарко, адвокатски приправник у Панчеву, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Душана Сивчева, адвоката у Панчеву, дана 10. 05. 2022. године, те да исту наставља код Сивчев Дејана, адвоката у Панчеву, дана 11. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је Илић Анђела, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ђорђевић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 31.05.2022. године, те да исту наставља код Радованов Миленка, адвоката у Новом Саду, дана 01.06.2022. године.

Узима се на знање да је Тинтор Милан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 12.05.2022. године, те да исту наставља код Гушавац Милана, адвоката у Новом Саду, дана 13.05.2022. године.

Узима се на знање да је Јањатовић Тамара, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гудало Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 11.05.2022. године, те да исту наставља код Ковачевић С. Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 12.05.2022. године.

Узима се на знање да је Гаврилов Катарина, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 01.06.2022. године, те да исту наставља код Радованов Миленка, адвоката у Новом Саду, дана 02.06.2022. године.

Узима се на знање да је Голубовић Бојан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гогић Раде, адвоката у Новом Саду, дана 31.05.2022. године, те да исту наставља код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 01.06.2022. године.

Узима се на знање да је Пушара Маја, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Кнежевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 14.05.2022. године, те да исту наставља код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 16.05.2022. године.

Узима се на знање да је БЕЖАНОВИЋ АНА, адвокат у Руми, преселила седиште адвокатске канцеларије у Сремску Митровицу, Трг Ћире Милекића 5, спрат 1, почев од 01. 07. 2022. године.

Узима се на знање да је МАРЧЕТА СРЂАН, адвокат у Буковцу, преселио седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Лазе Костића 8, стан 1, почев од 10. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је Лакић Срђан, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Илије Огњановића 14, почев од 01. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је Пупац Мирослав, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Илије Огњановића 14, почев од 01. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је Башић Наталија, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 1А, спрат V, стан 505, почев од 09. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је Кљајић Горан, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Шекспирова 11, приземље, стан 3, почев од 16. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је Баста Нина, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 7, почев од 09. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је Поповић Срђан, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 7, почев од 09. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је Јосимов Мирјана, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 19/3, почев од 01. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је Бедов Јована, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 26, ПЦ Лупус, локал 212 почев од 20. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је Кнежевић Дамјан, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Др Ивана Рибара 11/VII, стан 107 почев од 06. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је Пекић Стефан, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 13 почев од 01. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је Калуђерски Милан, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 11, стан 2 почев од 10. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је Јовановић Мироје, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 11 почев од 30. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је Самараџија Петар, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 11 почев од 30. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је Драшковић Ана, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светојованска 5, стан 11 почев од 15. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је Балош Марија, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевице Јовановића 5, почев од 01. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је Ђаковић Бојана, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 7, почев од 01. 06. 2022. године.

Узима се на знање да је Томић Дејана, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Радића 22/3 почев од 30. 05. 2022. године.