Uroš Pajić

Саопштења са седнице Управног одбора 30. 06. 2023. године

Саопштења са седнице Управног одбора 30. 06. 2023. године

одржане 30. 06. 2023. године

ЗОРАНОВИЋ ПАВЛЕ, дипломирани правник, рођен 29. 09. 1993. године уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЗОРАНОВИЋ ПАВЛЕ, адвокатски приправник код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 07. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВАЛЕНТИРОВИЋ РАСТКО, дипломирани правник, рођен 03. 12. 1993. године уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Полита Десанчића 1а.

Брише се из Именика адвокатских приправника ВАЛЕНТИРОВИЋ РАСТКО, адвокатски приправник код Радивојевић Наталије, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 07. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛОЈОВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 15. 11. 1996. године уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Полита Десанчића 1а.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЛОЈОВИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник код Степанов Миливоја, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 07. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПЕШУТ КАТАРИНА, дипломирани правник, рођена 13. 11. 1995. године уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 79.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПЕШУТ КАТАРИНА, адвокатски приправник код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 07. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            РАДОШЕВИЋ МИЛЕНА, дипломирани правник, рођена 15. 11. 1987. године уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланаци, Жарка Зрењанина 96.

Брише се из Именика адвокатских приправника РАДОШЕВИЋ МИЛЕНА, адвокатски приправник код Јанковић Петра, адвоката у Бачкој Паланци, са даном 06. 07. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            КОВАЧЕВИЋ ВЕРИЦА, дипломирани правник, рођена 07. 11. 1994. године уписује се 07. 07. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Новосадска 2, локал 19.

Брише се из Именика адвокатских приправника КОВАЧЕВИЋ ВЕРИЦА, адвокатски приправник код Ковачевић Радиславе, адвоката у Инђији, са даном 06. 07. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            МИТРИЋ СОЊА, дипломирани правник, рођена 23. 10. 1995. године уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Маршала Тита 266а.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИТРИЋ СОЊА, адвокатски приправник код Бенић Зорана, адвоката у Кули, са даном 06. 07. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ПЕТРИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 24. 02. 1983. године уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Тополи, Главна 23.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПЕТРИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Петрић Љиљане, адвоката у Бачкој Тополи, са даном 06. 07. 2023. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

            ЛЕЧИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 18. 06. 1995. године, уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ружин гај 13.

            ЋОСИЋ ЛАЗАР, дипломирани правник, рођен 11. 08. 1994. године, уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ђурђа Бранковића 19/I, стан 104.

            КОПРИВИЦА ЈАКША, дипломирани правник, рођен 07. 09. 1995. године, уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 17.

            ТАДИЋ МИЉАНА, дипломирани правник, рођена 07. 02. 1988. године, уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6/6.

            МАРИЋ ГОРДАНА, дипломирани правник, рођена 02. 07. 1989. године, уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ђурђеву, Војвођанска 8.

            ЛОЛИЋ ИГОР, дипломирани правник, рођена 04. 02. 1995. године, уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Моравска 2/21.

            МАРКОВИЋ ТЕОДОРА, дипломирани правник, рођена 03. 10. 1996. године, уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Николе Тесле 2.

            КИШ АЛЕКСА, дипломирани правник, рођен 03. 09. 1996. године, уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Лава Толстоја 4.

            МИЛАКОВИЋ МИНА, дипломирани правник, рођена 24. 05. 1997. године, уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Руже Шулман 49/15.

            БРАДИЋ ПРЕДРАГ, дипломирани правник, рођен 28. 01. 1992. године, уписује се 07. 07. 2023. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старом Сланкамену, Виноградарска 93.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХРИЧАК ЈЕЛЕНА, рођена 26. 08. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉКОВИЋ ЛАЗАР, рођен 30. 07. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сињери Игора, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧУЧКОВИЋ ТАТЈАНА, рођена 21. 05. 1975. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Живка, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГВОЗДЕНОВИЋ ВАЛЕНТИНА, рођена 19. 11. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Унковић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНЧИЋ ЈОВАНА, рођена 25. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакићевић Шили Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОБРОМИРОВ МАША, рођена 14. 09. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАЈЛОВИЋ МИЛОШ, рођен 03. 02. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петрић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОВИЋ АНА, рођена 17. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шиљеговић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ АЊА, рођена 16. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈМЕНОВИЋ ПЕТАР, рођен 24. 07. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

 

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЋ НЕМАЊА, рођен 29. 10. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јандрић Виловски Маје, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАШИЋ АЛЕКСА, рођен 14. 02. 2000. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кораћ Данета, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВЕТКОВИЋ ЂОРЂЕ, рођен 26. 02. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Софије, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРУДИЋ ДРАГАНА, рођена 15. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лужанин Немања, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЋИМОВИЋ ДУЊА, рођена 30. 04. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лукавац Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРАВИЋ ПЕТАР, рођен 18. 02. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИКИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 14. 05. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурић Цвејић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАС САШКА, рођена 18. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петковић Владимира, адвоката у Сремској Митровици, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЖИЋ ВЕЉКО, рођен 25. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кошић Д. Бојана, адвоката у Панчеву, дана 07. 07. 2023. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАТИНОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, са даном 15. 06. 2023. године на лични захтев.

Чулић Милош, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧОЛАК БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, са даном 28. 06. 2023. године на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Чолак Јасмина-Татјана, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Зрењанину, са даном 15. 06. 2023. године на лични захтев.

Асани Хава, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАТИЈЕВИЋ ВОЈО, адвокат у Сомбору, са даном 31. 05. 2023. године, на лични захтев.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Воркапић Остоја, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АМИЏИЋ АНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 06. 2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПИЦАЈКИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Краљ Радин Биљане, адвоката у Новом Саду, са даном 15.06.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛОШЕВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 01.06.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАЛОВИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, са даном 02.06.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АПИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 31.05.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЖИВАНОВИЋ НЕДА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Царан Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 29.05.2023. године.

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНКОВИЋ СЛАЂАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Самарџија Петра, адвоката у Новом Саду, са даном 31.05.2023. године.

 

БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Укропина Дејана, адвоката у Новом Саду, са даном 04.06.2023. године.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ДАМЈАНАЦ БОБИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 13. 06. 2023. до 11. 06. 2024. године.

Влаховић Митар, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ДУРМИЋ ЂУРЂИЦИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 07. 06. 2023. до 07. 06. 2024. године.

Бенић Петровић Љиљана, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ИГИЋ НАТАШИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 23. 05. 2023. до 21. 05. 2024. године.

Игић Милош, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да МИЉАНСКИ БРАНКИ, адвокату у Темерину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 04. 07. 2023. до 02. 07. 2024. године.

Кежић Љиљана, адвокат из Новог Сада, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ВИДАНОВИЋ ДРАГАНИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства почев од 27. 06. 2023. године.

Зарија Александар, адвокат из Панчева, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да се РИСТИЋ БОЈАНИ, адвокату у Новом Саду, продужава привременени престанак права на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, у периоду од 01. 09. 2023. до 31. 08. 2026. године.

Ристић Драгослав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ИЛИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 07. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Савин Соња, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је СТАНИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 16. 06. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Сувачар Санда, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

 

УЗИМА  СЕ на знање да је ИЛИЋ НИКОЛИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 02. 07. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Катанић Гордана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ПРОДИЋ ТАТЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 27. 06. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Продић Горан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је СУНАЈКО МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 05. 06. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Штајнер Борис, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је СЛАВКОВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 24. 06. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Стојименовски Марко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је НИКОЧЕВ ВАЊА, адвокат у Панчеву, наставила са радом дана 11. 05. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Продановић Јован, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ШПАНОВИЋ СОФИЈА, адвокат у Инђији, наставила са радом дана 27. 06. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Алфировић Слободан, адвокат у Инђији, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА  СЕ на знање да је ЖИВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Старој Пазови, наставила са радом дана 01. 07. 2023. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Павловић Маја, адвокат у Старој Пазови, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Бранков Боба, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Дамјанац.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Драгић Маријана, адвокатски приправник  у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Анђелић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Лаловић Сања, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Лаловић Недић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Иванчевић Милица, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Писарић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Томић Дејана, адвокат у Суботици, променила презиме које сада гласи Томић Петков.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Савић Александра, адвокат у Суботици, променила презиме које сада гласи Драгаш.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Божичковић Милица, адвокат у Сомбору, променила презиме које сада гласи Кузмановић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Ћетојевић Милица, адвокат у Старој Пазови, променила презиме које сада гласи Ћетојевић Радичевић.

УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Цалберт Сабина, адвокатски приправник у Суботици променила лично име у Вања Цалберт.

Узима се на знање да се Војновић Бојовић Гордана, адвокат у Зрењанину, разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије пок. Злокас Душана, бившег адвоката у Зрењанину.

Гавранић Слободан, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије пок. Злокас Душана, бившег адвоката у Зрењанину.

Узима се на знање да је Бељански Михаило, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 31.05.2023. године, те да исту наставља код Нешковић Јане, адвоката у Новом Саду, дана 01.06.2023. године.

Узима се на знање да је Секулић Владимир, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 13.06.2023. године, те да исту наставља код Укропина Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 14.06.2023. године.

Узима се на знање да је Вуковић Стефан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 31.05.2023. године, те да исту наставља код Алексић Нинослава, адвоката у Новом Саду, дана 01.06.2023. године.

Узима се на знање да је Новковић Дејан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Зарић Марка, адвоката у Новом Саду, дана 29.05.2023. године, те да исту наставља код Конаков Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 30.05.2023. године.

Узима се на знање да је Пешић Владимир, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Штајнер Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 05.06.2023. године, те да исту наставља код Сунајко Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 06.06.2023. године.

Узима се на знање да је Џиновић Филип, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Трбук Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 31.05.2023. године, те да исту наставља код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 01.06.2023. године.

Узима се на знање да је Илић Данијела, адвокат у Новом Саду, иступила из Заједничке адвокатске канцеларије „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, дана 01. 07. 2023. године.

Узима се на знање да је Лалић-Мразек Милица, адвокат у Новом Саду, иступила из Заједничке адвокатске канцеларије „Бељански“ са седиштем у Новом Саду, Мирослава Антића 7, дана 26. 06. 2023. године.

Узима се на знање да је Милић Вељко, адвокат у Новом Саду, иступио из Заједничке адвокатске канцеларије „Бељански“ са седиштем у Новом Саду, Мирослава Антића 7, дана 26. 06. 2023. године.

Узима се на знање да је Станић Јелена, адвокат у Новом Саду, иступила из Заједничке адвокатске канцеларије „Бељански“ са седиштем у Новом Саду, Мирослава Антића 7, дана 26. 06. 2023. године.

Узима се на знање да је ХРЕЧУК ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Сенту, Главни трг 6а/28, почев од 01.06.2023. године.

  • Узима се на знање да је ЈОВОВИЋ ЛУКА, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Врбас, Ивана Милутиновића 25, почев од 305.2023. године.

Узима се на знање да је ШКОРИЋ ДУШАН, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Бачку Паланку, Блок Партизан, Занатски центар City, ламела 1, локал 4, почев од 01.06.2023. године.

  • Узима се на знање да је КЕРЕКЕШ МИЛАН, адвокат у Зрењанину, преселио седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Петра Драпшина 10, почев од 28.06.2023. године.

Узима се на знање да је ПАУНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранка Бајића 38, стан 18, спрат 3, почев од 26.06.2023. године.

  • Узима се на знање да је ШИМШИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 48, почев од 01.06.2023. године.

Узима се на знање да је СРЂЕНОВИЋ БОШЊАКОВИЋ ЗВЈЕЗДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 2, почев од 31.05.2023. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНОВИЋ СОФИЈА, адвокат у Житишту, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Темишварски друм бр. 5, 1. спрат, почев од 15.06.2023. године.

Узима се на знање да је МИЛУТИНОВИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 4/1, почев од 01.06.2023. године.

Узима се на знање да је СТАНИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20-д, почев од 26.06.2023. године.

Узима се на знање да је ЛАЛИЋ МРАЗЕК МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20-д, почев од 26.06.2023. године.

Узима се на знање да је МИЛИЋ ВЕЉКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 20-д, почев од 26.06.2023. године.

Узима се на знање да је ВРШКА ОПАВСКИ ЈАРОСЛАВА, адвокат у Старој Пазови, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светосавска 7/7, почев од 15.06.2023. године.

Узима се на знање да је ЂУКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Уроша Предића 3/1, почев од 01.06.2023. године.

Узима се на знање да је АРСИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Владике Ћирића 19, почев од 01.07.2023. године.

Узима се на знање да је ПЕТРИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Шиду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Карађорђева 6, почев од 01.07.2023. године.

Узима се на знање да је ПРОВЧИ ДАРИНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 56, стан бр. 1, II спрат, почев од 01.06.2023. године.

Узима се на знање да је НИКИЋ ЗОРАНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Карађорђева 2/36, почев од 12.06.2023. године.

Узима се на знање да је МИЋАШЕВИЋ КОВАЧЕВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 4, почев од 23.06.2023. године.

Узима се на знање да је ИЛИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Болманска 13/2, почев од 01.07.2023. године.

Узима се на знање да је МИЉАНИЋ СТЕФАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 78, почев од 12.06.2023. године.

Узима се на знање да је КАРАЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 78, почев од 12.06.2023. године.

Узима се на знање да је ЉУБИЧИЋ СИНИША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17А, почев од 10.06.2023. године.

Узима се на знање да је ЗАК „БОБАН И КНЕЖЕВИЋ“ у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бошка Бухе 10Б, почев од 16.06.2023. године.

Узима се на знање да је ЈАНКОВИЋ ВЕДРАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17А, почев од 10.06.2023. године.