Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 06. 05. 2022. године

ДАМЈАНОВ МАРКО, дипломирани правник, рођен 26. 10. 1992. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Коло српских сестара 4/10.

ЛАЗИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 10. 05. 1990. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бранка Бајића 92, стан 12.

ВЕЛЕМИР ДУШИЦА, дипломирани правник, рођена 14. 10. 1994. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17а, спрат 1, стан 10.

СТОЈКОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 05. 12. 1994. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 91.

СИНЂИЋ ДАНКА, дипломирани правник, рођена 14. 03. 1991. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 10.

КНЕЖЕВ МАРИЈАНА, дипломирани правник, рођена 14. 02. 1990. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 5/1.

ТОМИЋ ДАРКО, дипломирани правник, рођен 21. 10. 1991. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ленке Дунђерски 8.

СИЋЕВИЋ ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 31. 01. 1992. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Девет Југовића 2а/76.

БУГАРСКИ САЊА, дипломирани правник, рођена 12. 01. 1993. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникар 47/37.

РОДИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 23. 06. 1991. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Кошут Лајоша 38.

СЕКУЛИЋ ДАЈАНА, дипломирани правник, рођена 26. 06. 1994. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ветернику, Иве Лоле Рибара 1, локал Ц 13.

РИСТИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 02. 08. 1983. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 25.

КАРАНОВИЋ БОСИЉКА, дипломирани правник, рођена 19. 12. 1984. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Жарка Зрењанина 94.

ТУРК БОРУТ, дипломирани правник, рођен 11. 08. 1983. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Веселина Маслеше 16.

ПАРАВИЊА ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 07. 04. 1980. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Буде Томовића 3б.

ЛАБУС ВЛАДИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 15. 05. 1991. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Југ Богдана 6А, Блок 43, локал 3.

АМБРУШ УРОШ, дипломирани правник, рођен 20. 10. 1994. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Сегединска 5.

ВИЛИЧИЋ ВАЊА, дипломирани правник, рођен 17. 09. 1989. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Трг Јакаба и Комора 4.

ВУКСАНОВИЋ ТЕОДОРА, дипломирани правник, рођена 14. 11. 1996. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Тополи, Лист Ференца 25.

ПИРИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 16. 05. 1993. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Стевице Јовановића 1.

ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ САША, дипломирани правник, рођен 07. 04. 1994. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Браће Јовановића 47.

ХОТИ ДИЈАНА, дипломирани правник, рођен 12. 05. 1990. године, уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Синђелићева 73.

ЏАБИЋ ОЛГИЦА, дипломирани правник, рођена 29. 06. 1993. године уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 7, стан 10.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЏАБИЋ ОЛГИЦА, адвокатски приправник код Крајновићћ Ненада, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 05. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГЛИШОВИЋ ДУШИЦА, дипломирани правник, рођена 04. 05. 1994. године уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Краља Петра I бр. 33, стан 34.

Брише се из Именика адвокатских приправника ГЛИШОВИЋ ДУШИЦА, адвокатски приправник код Вег др Енике, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 05. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТОМИЋ ДЕЈАНА, дипломирани правник, рођена 25. 11. 1992. године уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Јакшићева 24, стан 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника ТОМИЋ ДЕЈАНА, адвокатски приправник код Вулетић Ненада, адвоката у Суботици, са даном 12. 05. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАДУЛОВИЋ РАДОВАН, дипломирани правник, рођен 26. 05. 1988. године уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Маршала Тита 266/а.

Брише се из Именика адвокатских приправника РАДУЛОВИЋ РАДОВАН, адвокатски приправник код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули, са даном 12. 05. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

АРСИЋ САНДРА, дипломирани правник, рођен 29. 09. 1995. године уписује се 13. 05. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Блок 44, Ламела Б, локал 5.

Брише се из Именика адвокатских приправника АРСИЋ САНДРА, адвокатски приправник код Крунић Шеврт Ане, адвоката у Инђији, са даном 12. 05. 2022. године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАСКУ ОЛГА, рођена 10. 05. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Медаковић Гордана, адвоката у Вршцу, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЉАЈИЋ МИЛИЦА, рођена 23. 03. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика мр Николе, адвоката у Инђији, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЈСТОРОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 27. 08. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАЈШИЋ МИРКО, рођен 20. 07. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гомилановић Зорана, адвоката у Сивцу, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНДИЋ МАРИЈА, рођена 28. 01. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мандић Горана, адвоката у Зрењанину, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋ БОЈАН, рођен 03. 10. 1976. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трнинић Наташе, адвоката у Жабљу, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ СТЕФАН, рођен 03. 06. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАВИЈА ГОРИЦА, рођена 10. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОСТОЈИЋ НЕВЕНА, рођена 10. 01. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АПИЋ МАРКО, рођен 27. 06. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ралић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНКОВИЋ ДРАГАНА, рођена 25. 08. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАКУШИЋ УГЉЕША, рођен 27. 03. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вигњевић Стевана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАГАНОВИЋ ТИМОТИЈЕВИЋ ЈОВАНА, рођена 22. 04. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРБИЋ НЕМАЊА, рођен 11. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМИЋ ИСИДОРА, рођена 19. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гудало Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРУМОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 22. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Керац Мирка, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ НЕВЕНА, рођена 30. 10. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗАГОРЧИЋ ЈОВАН, рођен 01. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНКОВИЋ КАТАРИНА, рођена 27. 12. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Добановачки Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ ЈОВАН, рођен 23. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖУПАНСКИ СВЕТЛАНА, рођена 14. 11. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовановић Мироја, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ АНА, рођена 16. 12. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марковић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУКОВИЋ МАРКО, рођен 10. 01. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНЧИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 08. 11. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Фрајић Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВИЋ КАТАРИНА, рођена 09. 01. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАЈТАШЕВ АЛЕКСАНДАР, рођен 04. 04. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пајташев Милана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖЕБЕЉАН СТЕФАН, рођен 03. 05. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕДЕЉКОВИЋ НЕМАЊА, рођен 02. 09. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ СЛОБОДАН, рођен 11. 11. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стреховски Јанка, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУКИЋ ИНЕС, рођена 22. 12. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНКОВИЋ МАРИНА, рођена 25. 11. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕДЕЉКОВИЋ ТЕОДОРА, рођена 25. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Немчев Џинић Тамара, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИНАЦ НЕДА, рођена 18. 09. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крајновић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЧЕТИЋ СРНА, рођена 06. 05. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАГИЋ МАРИЈАНА, рођена 10. 08. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОРАЋ МАРИЈА, рођена 16. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кораћ Данета, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВАНАЦ СВЈЕТЛАНА, рођена 08. 12. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2022.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈЕРКОВИЋ ЈАДРАНКА, адвокат у Сремској Каменици, са даном 30. 04. 2022. године ради заснивања радног односа.

Амижић Радивој, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕНА МАЈА, адвокат у Новом Саду, са даном 06. 05. 2022. године.

Етински Вељко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАЖДАР ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, са даном 29. 04. 2022. године.

Савин Соња, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАЈКОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Панчеву, са даном 10. 02. 2021. године услед смрти.

Ђаковић Бојана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ИГЊАТИЋ ЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Лукавац Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 05. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИТРОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 04. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂОКАНОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 04. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 18. 04. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШУЊЕВАРИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 04. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОТКОЊАК НИКОЛА, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Јасика мр Николе, адвоката у Инђији, са даном 11. 04. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПИЉА СОФИЈА, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Јасика Драгана, адвоката у Инђији, са даном 08. 04. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ХАРДИ ВЛАДАН, адвокатски приправник у Кули, на адвокатско приправничкој вежби код Кадовић Мирка, адвоката у Кули, са даном 30. 04. 2022. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КУЗМАНОВСКИ МАРТА, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 14. 04. 2022. до 13. 04. 2023. године.

Кочић Жељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАДИНА НАТАША, адвокату у Бечеју, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 14. 04. 2022. до 13. 04. 2023. године.

Петрушић Иван, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЋИЋ М. ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 03. 04. 2022. до 02. 04. 2023. године.

Рељин Маја, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИШКОВИЋ МАРИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 05. 06. 2022. до 05. 06. 2023. године.

Ђурђевић Владимир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАДОВАНОВИЋ ВАЈДА БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 28. 03. 2022. до 27. 03. 2023. године.

Шљивар Влаовић Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПОПОВИЋ ЈОВАНИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на обављање адвокатуре због одржавања трудноће почев од 21. 04. 2022. године.

Гатарић Срђан, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПОПОВИЋ ЈОВАНИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 21. 06. 2022. до 31. 05. 2023. године.

Гатарић Срђан, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВАСОВИЋ ОЛИВЕРИ, адвокату у Кули, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 27. 04. 2022. до 27. 04. 2023. године.

Кадовић Мирко, адвокат у Кули, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ХОРВАТ ЕМИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 08. 05. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Пупац Мирослав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУКОВИЋ САНЕЛА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 10. 05. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Стеванић Никола, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЂУРАШИНОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 15. 05. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ковачевић Небојша, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КОВАЧЕВИЋ ИВАНА, адвокат у Руми, наставила са радом дана 21. 04. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ковачевић Јовица, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЉУБИЋ ТОДОРАН МАРИНЕЛА, адвокат у Панчеву, наставила са радом дана 15. 04. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Ранчић Мирјана, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Маријанац Јелена, адвокат у Зрењанину, променила презиме које сада гласи Маријанац Ивков.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ковачевић Ивана, адвокат у Руми, променила презиме које сада гласи Ковачевић Маријановић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Живковић Јелена, адвокат у Сомбору, променила презиме које сада гласи Живковић Павлиц.

Узима се на знање да је Вучуровић Александар, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2022. године, те да исту наставља код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 12. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је Мандић Јасна, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2022. године, те да исту наставља код Дубајић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је Миленковић Нађа, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Добановачки Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 12. 04. 2022. године, те да исту наставља код Јандрић Виловслки Маје, адвоката у Новом Саду, дана 13. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је Радмановић Илијана, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Игић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 19. 04. 2022. године, те да исту наставља код Драговић Данила, адвоката у Новом Саду, дана 20. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је Савић Милица, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ракочевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 07. 04. 2022. године, те да исту наставља код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је Стојић Милица, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Живковић Јелене, адвоката у Сомбору, дана 20. 04. 2022. године, те да исту наставља код Мрдак Вељка, адвоката у Сомбору, дана 21. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је Марић Марко, адвокат у Новом Саду, приступио Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 13. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Коларић Маје, адвоката у Новом Саду, из заједничке адвокатске канцеларије са даном 31. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Николић Неде, адвоката у Новом Саду, из заједничке адвокатске канцеларије са даном 18. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6/5, почев од 04. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је ЈОВЕШКОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 28, почев од 04. 05. 2022. године.

Узима се на знање да је ШАЛДИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 19/3, почев од 01. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ НЕДА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Јована Дучића 14/4/342, почев од 17. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је ПЕРИЋ МАРИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 3/26, почев од 27 05. 2022. године.

Узима се на знање да је ЛЕСКОВАЦ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Николе Тесле 7, Ветерник, почев од 01. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је Заједничка адвокатска канцеларија, “Рацков & Вучковић Милишић” из Зрењанина, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Гимназијску 5, почев од 18. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је ТОПОЛСКИ м.п. МИЛИЦА, адвокат у Старој Пазови, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светосавска 7/20, почев од 18. 04. 2022. године.