Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 01. 04. 2022. године

НОВАКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 05. 03. 1993. године уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникара 8, спрат I, стан7.

Брише се из Именика адвокатских приправника НОВАКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Перић Дамира, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 04. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈОВЕШКОВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 30. 01. 1995. године уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 20/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника,ЈОВЕШКОВИЋ ДРАГАНА адвокатски приправник код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 04. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГОГИЋ СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 21. 05. 1993. године уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руменци, Лазе Марковић 17.

Брише се из Именика адвокатских приправника,ГОГИЋ СЛОБОДАН адвокатски приправник код Петровић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 04. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БЕЛОШ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 05. 04. 1991. године уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Николе Алексића 6.

Брише се из Именика адвокатских приправника,БЕЛОШ НИКОЛА адвокатски приправник код Капун Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 04. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂУРИЋ ЛУКА, дипломирани правник, рођен 23. 12. 1992. године уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Бранка Радичевића 12, локал 11.

Брише се из Именика адвокатских приправника,ЂУРИЋ ЛУКА адвокатски приправник код Ђурић Биљане, адвоката у Старој Пазови, са даном 07. 04. 2022. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЕЛЕЗ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 10. 03. 1991. године, уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 28.

ПЕРИЋ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 01. 08. 1992. године, уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Краља Петра I број 91, стан 3.

БОГУНОВИЋ АНДРЕА, дипломирани правник, рођена 11. 08. 1991. године, уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Дожа Ђерђа 21/29.

МОЛНАР ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 13. 10. 1994. године, уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Скерлићева 2.

КНЕЖЕВИЋ ДАМЈАН, дипломирани правник, рођен 21. 02. 1990. године, уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар цара Лазара 27, спрат 8, стан 78.

МИТРОВСКИ МАРКО, дипломирани правник, рођен 04. 08. 1991. године, уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Максима Горког 31/10.

ПАВЛОВИЋ АНЂЕЛА, дипломирани правник, рођена 09. 12. 1982. године, уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Његошева 2/5.

АРАМБАШИЋ МАРИНА, дипломирани правник, рођена 17. 06. 1994. године, уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Мите Поповића 4.

ПУРЕШЕВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 11. 10. 1982. године, уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 16/45.

ЋЕРАН НЕНАД, дипломирани правник, рођена 16. 08. 1987. године, уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 176.

ПАНДУРОВИЋ РАЈКА, дипломирани правник, рођен 25. 09. 1991. године, уписује се 08. 04. 2022. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Стара Пазова, Светосавска 7, локал 20.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂЕКИЋ САША, рођен 30. 06. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перкучин Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛИШИЋ ВЛАДИМИР, рођен 07. 10. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОСАВЉЕВИЋ МИРОСЛАВА, рођена 29. 05. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОКАН НИКОЛА, рођен 07. 03. 1999. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бајић Саше, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЈИЋ ДУШАН, рођен 05. 01. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ралић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАИНОВИЋ МАЈА, рођенa 15. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лаиновић Марка, адвоката у Врбасу, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУЈУНЏИЋ ЂИНА, рођена 15. 05. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЏИНОВИЋ ФИЛИП, рођен 10. 06. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трбук Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ СЛАВКО, рођен 24. 05. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милеуснић Драгана, адвоката у Суботици, дана 01. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОБРАДОВИЋ АНДРЕЈ, рођен 02. 08. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Медурић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНКОВИЋ БЛАЖО, рођен 02. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанковић Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДМАНОВИЋ РАДОМИР, рођен 27. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛЕНКОВИЋ НАЂА, рођен 15. 11. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Добановачки Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАРБУЉ ДАРКО, рођена 02. 10. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сивчев Душана, адвоката у Панчеву, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХАРДИ ВЛАДАН, рођен 27. 10. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кадовић Мирка, адвоката у Кули, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ ЈОВАНА, рођена 17. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕВРЕМОВИЋ МИРОСЛАВ, рођен 07. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОКАНОВИЋ БРАНИСЛАВ, рођен 14. 05. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈКОВИЋ МАЈА, рођена 24. 02. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пантић Пиља Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРЦИЋ ТАМАРА, рођена 07. 10. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Анђелковић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТУПАР ЗОРАНА, рођена 22. 09. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милосављевић Младена, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНИЧИЋ ДАНИЈЕЛА, рођенa 13. 10. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 28. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанчић Александре, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНЕВСКИ МИЛАН, рођен 14. 11. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаневски Александра, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРАЊАЦ ФИЛИП, рођен 03. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мартиновић Драгољуба, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИШАЦКИ МИЛОШ, рођен 05. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ристић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАНКОВИЋ НЕВЕНА, рођена 15. 04. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ ИРИНА, рођена 10. 05. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перески Славка, адвоката у Новом Саду, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВ МИРЈАНА, рођена 15. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јованов Мирослава, адвоката у Зрењанину, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНИЋ ТЕОДОРА, рођена 23. 05. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петковић Владимира, адвоката у Сремској Митровици, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НАНИЋ ДЕЈАН, рођен 30. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кадовић Мирка, адвоката у Кули, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕЗМАР ЈОВАНА КРИСТИНА, рођена 27. 09. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Илић Слободана, адвоката у Вршцу, дана 08. 04. 2022.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕР ЛАРИСА, адвокат у Новом Саду, са даном 11. 04. 2022. године.

Вујовић Мирковић Јелена, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАНКОВАЧКИ ДРАГИЦА, адвокат у Новом Саду, са даном 26. 03. 2022. године.

Чик Андрија, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АЋИМОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Алибунару, са даном 12. 02. 2022. године услед смрти.

Аћимовић Косана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДАМЕСКА НЕДА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 03. 2022. године на лични захтев.

Мрдаљ Данка, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОЈАНОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Арамбашић Стевана, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 03. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ САША, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 03. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 03. 2022. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОКИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Стокић Милоша, адвоката у Руми, са даном 14. 03. 2022. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НОВИЋ ЕМИЛИЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 22. 03. 2022. до 21. 03. 2023. године.

Мастиловић Вида, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЉУБИЋ ТОДОРАН МАРИНЕЛИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 07. 03. 2022. године.

Ранчић Мирјана, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АНЂЕЛИЋ ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 14. 03. 2022. до 13. 03. 2023. године.

Стеванић Никола, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НЕМЧЕВИЋ ЂИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 24. 03. 2022. до 23. 03. 2023. године.

Сикимић Младен, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЈАТОВИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 25. 03. 2022. до 24. 03. 2023. године.

Илић Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈАЊИЋ МАГЛОВ МИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 24. 03. 2022. до 23. 03. 2023. године.

Ђуран Милић Емина, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТАНКОВИЋ ДАНИЈЕЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 01. 04. 2022. године.

Савин Соња, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПРИЈИЋ МАРИЈИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 04. 2022. до 31. 03. 2023. године.

Пријић Биљана, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАТАРУГА АНИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију Заменика општинског правобраниоца Општине Рума, почев од 25. 02. 2022. године, док траје функција.

Љубичић Иван, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЦУЦИЋ ПЕТРОВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 04. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Бабић Наташа, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЛАНДЕКА ДУЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 15. 03. 2022. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Вујадин Јелена, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Станковић Данијела, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Илић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мирковић Андријана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Радаковић.

Узима се на знање да је Павловић Дамјан, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Плужаревић Лазара, адвоката у Новом Саду, дана 29. 03. 2022. године, те да исту наставља код Цупаћ Николе, адвоката у Новом Саду, дана 30. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је Јашић Томислав, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 03. 2022. године, те да исту наставља код Штајнер Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 31. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је Милић Јелена, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2022. године, те да исту наставља код Немчев Џинић Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 11. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је Рудакијевић Игор, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Вилотић Мирић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 08. 03. 2022. године, те да исту наставља код Дубајић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је Суботић Милица, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 03. 03. 2022. године, те да исту наставља код Ђурић Биљане, адвоката у Старој Пазови, дана 04. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је Благојевић Урош, адвокатски приправник у Панчеву, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Љубић Тодоран Маринеле, адвоката у Новом Саду, дана 03. 03. 2022. године, те да исту наставља код Ранчић Мирјане, адвоката у Панчеву, дана 04. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је Баба Адријан, адвокатски приправник у Панчеву, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Љубић Тодоран Маринеле, адвоката у Новом Саду, дана 03. 03. 2022. године, те да исту наставља код Ранчић Мирјане, адвоката у Панчеву, дана 04. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је ЈОКСИМОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 32, почев од 08. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је ЧВОКИЋ БРАНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Фрушкогорска 33, почев од 01. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је ГЊИДИЋ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 15, стан 1, почев од 01. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је ХЕРЦЕГ БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 6, стан 12, почев од 01. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је ХИНИЋ МАРТА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 11, спрат 4, стан 33, почев од 01. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је ХИНИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 11, спрат 4, стан 33, почев од 01. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је БРКИЋ МЛАДЕН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 14, почев од 04. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је БРКИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 14, почев од 04. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је ШИМАН ИГОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 14, почев од 04. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је ШИЈАН НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 16, почев од 23. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 16, почев од 23. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је ВУКАШИН ДИМИТРИЈЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 16, почев од 23. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је МИЈИН АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 16, почев од 23. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је КОНСТАНТИНОВИЋ ДАНИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 16, почев од 23. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је СТУПАР БАРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 16, почев од 23. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је ОЉАЧА ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 16, почев од 23. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је ЗБУЋНОВИЋ РАДОСЛАВ, адвокат у Бачком Петровцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Првомајска 25, почев од 01. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је ИЗГАРЈАН МИЛИВОЈ, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу 4. Јула 27/9, почев од 07. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ НИКОЛА, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењнина 53А/13, почев од 16. 03. 2022. године.

Узима се на знање да је КРУНИЋ НЕМАЊА, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 17, почев од 01. 04. 2022. године.

Узима се на знање да је РАДОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лист Ференца 28, почев од 15. 03. 2022. године.