Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 26. 02. 2021. године

ЉУТИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 06. 10. 1994. године уписује се 05. 03. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 20, стан 3.

РАЦ ЗЛАТКА, дипломирани правник, рођена 22. 04. 1982. године уписује се 05. 03. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матка Вуковића 8.

ЧУБРИЋ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 14. 05. 1988. године уписује се 08. 03. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 2а.

ВАСОВИЋ ОЛИВЕРА, дипломирани правник, рођена 07. 03. 1990. године уписује се 05. 03. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Маршала Тита 250, стан 1.

РАКИЋ ПРЕДРАГ, дипломирани правник, рођен 17. 11. 1991. године уписује се 05. 03. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Ференца Фереха 8.

ЛАКИЋ БОЖИЦА, дипломирани правник, рођена 20. 01. 1966. године уписује се 05. 03. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Трг српских добровољаца 40.

РАЈКОВ МАРИНА, дипломирани правник, рођена 31. 05. 1993. године уписује се 05. 03. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 7/3.

КИШМАРТОН ТИБОР, дипломирани правник, рођен 23. 10. 1988. године уписује се 05. 03. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Генерала Драпшина 32.

МАКСИМОВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 31. 10. 1992. године уписује се 05. 03. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 5/1.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 28. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРМУША АЛЕКСАНДРА, рођена 24. 12. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Немчев Џинић Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОВИЋ МИЛОШ, рођен 07. 10. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕЈАК МАРКО, рођен 28. 10. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАШИКОВИЋ САНДРА, рођена 27. 09. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Весић Малине, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕВАНОВИЋ МАРИЈА, рођена 08. 08. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КИСИН НАДА, рођена 11. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Арсенов Петковић Дијане, адвоката у Инђији, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕМЕДОВИЋ МИЛАН, рођен 08. 04. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гогић Наде, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕКИЋ ДИАНА, рођена 23. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зекић Радивоја, адвоката у Вршцу, дана 08. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРКАН МИЛИЦА, рођена 16. 09. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Суботић Марине, адвоката у Зрењанину, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОШЊАК ФИЛИП, рођен 26. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сикимић Младена, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНАРЧЕВИЋ ВУКАШИН, рођен 31. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Весић Малине, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАТИНОВИЋ НАТАША, рођена 10. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Латиновић Воје, адвоката у Кикинди, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОТ СИНИША, рођен 19. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вукашиновић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОБЕРКНЕЖЕВИЋ СПАСОЈЕ, рођен 24. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Весић Малине, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОСИЋ МАРКО, рођен 06. 01. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Огњеновић Благоја, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉИЉАК НЕМАЊА, рођен 30. 08. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОНЧЕВИЋ НЕМАЊА, рођен 25. 10. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Срђеновић Бошњаковић Звјездане, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТХИЕРЈУНГ ПАУЛ, рођен 13. 01. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КНЕЖЕВИЋ НИКОЛА, рођен 06. 12. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Влајковић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИРИЛОВИЋ НИКОЛИНА, рођена 22. 02. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Манић мр Бранислава, адвоката у Панчеву, дана 08. 03. 2021. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУЛАТОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 12. 12. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Салак Јоакима-Јулијана, адвоката у Кули, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРСЕНИЋ БОЖИДАР, рођен 09. 01. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гвозденац Ивана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАКОВЉЕВИЋ ДРАГАН, рођен 29. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНДИЋ ЈАСНА, рођена 09. 06. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пудар Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛИЋ АНГЕЛИНА, рођена 04. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШУРЛАН ПРЕДРАГ, рођен 17. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОСТОЈИЋ МИХАИЛО, рођен 23. 10. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рајачић Саше, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНКОВИЋ МИЛАН, рођен 12. 03. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Арсић Тање, адвоката у Новом Саду, дана 05. 03. 2021.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РУДИЋ ДАРКО, адвокат у Новом Саду са даном 20. 11. 2020. године, услед смрти.

Белић Иван, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРИН М. МИОДРАГ, адвокат у Зрењанину са даном 01. 02. 2021. године, услед смрти.

Рељин Станојев Споменка, адвокат у Зрењанину поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТОЈИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду са даном 28. 02. 2021. године, на лични захтев.

Зељковић Давид, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧАБАРКАПА ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду са даном 31. 01. 2021. године, због заснивања радног односа.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Цебаловић Ђоко, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДЕЛИЋ ЦИНЦОВИЋ КИЋА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ковачевић Бошка, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 01. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОРОЛИЈА МАРИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стевовић Вука, адвоката у Новом Саду, са даном 29. 01. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТУФЕГЏИЋ МИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Чавић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 02. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАКОВИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Славковић Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 02. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 01. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИРКОВИЋ САВО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 02. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕКИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 02. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БИТЕВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Табачки Срђана, адвоката у Зрењанину, са даном 01. 02. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ФЛУТУРЕ АНДРЕА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 01. 2021. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПАПИЋ АНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 08. 02. 2021. до 07. 02. 2022. године.

Огњеновић Благоје, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛАНДЕКА ДУЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 01. 02. 2021. године.

Вујадин Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 08. 02. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Аћимовић Ивана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је АРСЕНИЈЕВИЋ ДАРИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 02. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Воларевић Драган, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је Милаковић Анастазија Ања, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мастиловић Јелене, адвоката у Новом Саду дана 31. 01. 2021. године, те да исту наставља код Бабовић Игора, адвоката у Новом Саду, дана 01. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је Ћирковић Горан, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду дана 01. 02. 2021. године, те да исту наставља код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 02. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је Станковић Александар, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 11. 02. 2021. године, те да исту наставља код Добановачки Ђорђа, адвоката у Каћу, дана 12. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је Милованов Немања, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду дана 18. 02. 2021. године, те да исту наставља код Тодоресков Миленка, адвоката у Новом Саду, дана 19. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је Глушац Невена, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско приправничку вежбу код Караћ Милана, адвоката у Новом Саду дана 22. 02. 2021. године, те да исту наставља код Голубовић Ђ. Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 23. 02. 2021. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Станић Александра, адвокатског приправника у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Станић Новака, адвоката у Панчеву за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 08. 03. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Тешић Наташе, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 04. 2022. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Томашевић Немање, адвокатског приправника у Бечеју, на адвокатско приправничкој вежби код Нешић Радомира, адвоката у Бечеју за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 08. 03. 2022. године.

Ставља се ван снаге решење Управног одбора АК Војводине број 19-2/21 од 27. 01. 2021. године којим се брише из Именика адвокатских приправника Мајкић Александра, адв.приправник код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди.

УСВАЈА СЕ молба Мајкић Александре, адвокатског приправника у Кикинди, на адвокатско приправничкој вежби код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, за продужење адвокатско приправничке вежбе за годину дана, закључно са 20. 12. 2021. године.

Узима се на знање да је Одлуком Скупштине Града Новог Сада број 020-127/2020-Iод 08. 06. 2020. године, промењен назив улице Сајлово 23 у Новом Саду у којој се налази седиште адвокатске канцеларије ГЛАВАШ САНДРЕ, адвоката у Новом Саду, тако да седиште сада гласи: Нови Сад, Илије Пантелића 23.

Узима се на знање да ће БОТКА ЧАБА, адвокат у Темерину, преселити седиште адвокатске канцеларије у Србобран, Светог Саве 14, почев од 01. 03. 2021. године.

Узима се на знање да ће КРИВОКУЋА БИЉАНА, адвокат у Сремској Каменици, преселити седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Футошка 1/а, спрат 5, локал 505, почев од 01. 03. 2021. године.

Узима се на знање да је ЂУКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 28, почев од 29. 01. 2021. године.

Узима се на знање да је ВУКОВИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникара 2, стан 16, почев од 05. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је РАДОВАНОВ МИЛЕНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар патријарха Павла 11/I/5, почев од 01. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је ЗБУЋНОВИЋ РАДОСЛАВ, адвокат у Бачком Петровцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Новосадска 26, почев од 01. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ МИЛАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Карађорђева 10, почев од 30. 12. 2020. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Прешернова 11а, стан 10, почев од 01. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је ПЕЈОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар краља Петра I 71, почев од 15. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је ПАУНИЋ РАДОМИР, адвокат у Омољици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Милутина Миливојевића 28, почев од 12. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је КРИВОКУЋА НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 33, почев од 15. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је ДРОЊАК ЖИКИЦА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мише Димитријевића 2, стан 6.2, почев од 01. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је АНКИЋ НЕВЕНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Николе Тесле 5, почев од 11. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је МИЛОЈЕВИЋ ЧЕДОМИР, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Житни трг 4, почев од 24. 02. 2021. године.

Узима се на знање да је ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Далматинска 31, почев од 22. 02. 2021. године.