Dusan Belic

Саопштења са седнице Управног одбора 01. 10. 2021. године

БИГОВИЋ МИЉАНА, дипломирани правник, рођена 13. 05. 1995. године уписује се 08. 10. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ловћенцу, Васка Калуђеровића 68.

Брише се из Именика адвокатских приправника БИГОВИЋ МИЉАНА, адвокатски приправник код Пуповић Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 10. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПОПОВИЋ ФИЛИП, дипломирани правник, рођен 29. 05. 1994. године уписује се 08. 10. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 2а.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПОПОВИЋ ФИЛИП, адвокатски приправник код Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, са даном 07. 10. 2021. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

АЈДУКОВИЋ МОНИКА, дипломирани правник, рођена 06. 01. 1994. године уписује се 08. 10. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Краљевића Марка 32 Б, стан 33.

ЖУПАНСКИ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 04. 08. 1991. године уписује се 08. 10. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Цвећарска 3.

ДОТЛИЋ АНА, дипломирани правник, рођена 21. 05. 1991. године уписује се 08. 10. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6/5.

ОБРАДОВИЋ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 03. 05. 1992. године уписује се 08. 10. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Живојина Мишића 6.

МАРИЈАНАЦ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 03. 09. 1994. године уписује се 08. 10. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 3/I, локал 60.

СЛАДИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 15. 11. 1989. године уписује се 08. 10. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Беле њиве 24, стан 27.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВКОВИЋ МИЉАНА, рођена 27. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Константиновић Данице, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УДИЦКИ СОФИЈА, рођена 19. 10. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОКИН ДИЈАНА, рођена 31. 12. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРСТОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 12. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Димитријевић Гавре, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАЊАТОВИЋ ТАМАРА, рођена 07. 08. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гудало Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЉАЈИЋ ЈОВАНА, рођена 04. 01. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кљајић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУБОТИЋ МИЛИЦА, рођена 22. 03. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бобан Петра, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МРШИЋ КРИСТИНА, рођена 03. 02. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАГИЋЕВИЋ ЉУБИЦА, рођена 02. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Туцовић Милане, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВРБАЈАЦ СЛАВИЦА, рођена 06. 08. 1998. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лончар Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОШИЋ ИЛИНКА, рођена 10. 07. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂЕДОВАЦ ТЕОДОРА, рођена 22. 06. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈАГИЋ СОЊА, рођена 09. 05. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Божић мр Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧАБРАДИ ЛУКА, рођен 09. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ивошевић Милене, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАТАРА МИРОСЛАВ, рођен 09. 02. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пјевач Душка, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АВРАМОВИЋ ДЕЈАН, рођен 20. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радованов Миленка, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СРЕЋКОВИЋ ЈОВАН, рођен 09. 07. 1997. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРИЋ НЕМАЊА, рођен 25. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рамач Тамаре, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЧУРОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 26. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АПИЋ МИРОСЛАВ, рођен 18. 12. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јефић Борјане, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИРИЛОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 21. 05. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бабић Вишекруна Љиљане, адвоката у Панчеву, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАГИН АЛЕН, рођен 01. 02. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Драгин Зорана, адвоката у Панчеву, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЛИЋ САЊА, рођена 31. 05. 1996. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милановић Пешић Драгане, адвоката у Вршцу, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАКОВИЋ ЉУБОМИР, рођен 27. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурђевић Срђана, адвоката у Житишту, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛАНА, рођена 25. 11. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вучковић Марије, адвоката у Сомбору, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЖИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 08. 02. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Филиповић Љубице, адвоката у Сремској Митровици, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРНЕТА БОЖАНА, рођена 09. 11. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бабић Н. Бориса, адвоката у Суботици, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАКОВИЋ ИСИДОРА, рођена 21. 11. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђукић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КНЕЖЕВИЋ СТОЈАН, рођен 12. 12. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Бојовић Гордане, адвоката у Зрењанину, дана 08. 10. 2021.године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАТИНИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Бечеју са даном 06. 09. 2021. године, на лични захтев.

Петров Александар, адвокат у Бечеју поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПРОКИЋ ВЕРОНИКА, адвокат у Иригу са даном 01. 10. 2021. године, због пензионисања.

Фриндик Јелена, адвокат у Иригу поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАЈАГИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 09. 2021. године.

Бајагић Марина, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЛОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Суботици са даном 05. 10. 2021. године.

Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Сабо Ноеми, адвокат у Суботици поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 09. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛАЧИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мићић М. Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВИЋ ВУКАШИН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојименовски Марка, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТЕВАНОВИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Николић Бојана, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 09. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂУРИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Јевтић Бојана, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 08. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОСАНОВИЋ ВАЊА, адвокатски приправник у Сомбору, на адвокатско приправничкој вежби код Вучковић Марије, адвоката у Сомбору, са даном 15. 09. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛОНЧАР ДАМЈАН, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Мартиновић Весне, адвоката у Панчеву, са даном 30. 09. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТОДОРОВИЋ КАТАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 09. 2021. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МЕМЕДОВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гогић Раде, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 09. 2021. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БРСТИНА ДРАГАНИ, адвокату у Старој Пазови, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 08. 09. 2021. до 07. 09. 2023. године.

Михаљевић Срђан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВ БРАНКИ, адвокату у Сремској Каменици привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 28. 08. 2021. до 28. 08. 2023. године.

Поповић Мирослав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НЕШИЋ БАНОВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Бечеју привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 27. 07. 2021. године.

Нешић Радомир, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈОКАНОВИЋ ИВАНУ, адвокату у Сечњу привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, у периоду од 15. 09. 2021. до 31. 08. 2025. године.

Кадовић Мирко, адвокат у Кули, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГАВРИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 10. 09. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Стојанов Мирјана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЕРДЕЉИ ТОНКОВИЋ АНА, адвокат у Бајмоку, наставила са радом дана 01. 09. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Маглаи Јене, адвокат у Бајмоку, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈУХАС ШАМУ ЕРИКА, адвокат у Мужљи, наставила са радом дана 12. 08. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Поповић Јудита, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВОЈВОДИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, наставила са обављањем адвокатско приправничке вежбе дана 10. 09. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на обављање вежбе.

УЗИМА СЕ на знање да је РЕЉИН МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 13. 09. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Мићић М. Јелена, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈОВИЋЕВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 28. 09. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Симурдић Милица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕНА МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 18. 09. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Етински Вељко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ИГИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 29. 09. 2021. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.

Игић Милош, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Својић Ивана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Славковић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Кнежевић Драгана, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Лазаревић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Раилић Сунчица, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Голубић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Красић Нађа, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Красић Руњевац.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Трбојевић Мирјана, адвокат у Сомбору променила презиме које сада гласи Стојић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Новаковић Милана, адвокат у Кикинди променила презиме које сада гласи Радивојша.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Машић Милица, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Кнежевић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Савић Тамара, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Завишић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Перић Јелена, адвокатски приправник у Темерину, променила презиме које сада гласи Наумов.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Бауер Елизабета, адвокатски приправник у Сомбору, променила презиме које сада гласи Бауер Маширевић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Игић Александра, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Јовановић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Брчин Браниславка, адвокат у Кикинди, променила презиме које сада гласи Влајков.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Пејовић Драгана, адвокат у Новом Саду стекла научни назив доктор наука – родне студије.

Узима се на знање да је Баришић Александра, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Жигић Данета, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2021. године, те да исту наставља код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је Николић Вања, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Зубић Југа, адвоката у Новом Саду дана 30. 08. 2021. године, те да исту наставља код Бабовић Игора, адвоката у Новом Саду, дана 31. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је Петровић Марија, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Пантић Владимира, адвоката у Новом Саду дана 12. 09. 2021. године, те да исту наставља код Ковач Александра, адвоката у Новом Саду, дана 13. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је Голубић Сунчица, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Поповић Соње, адвоката у Новом Саду дана 09. 09. 2021. године, те да исту наставља код Антолић Тијане, адвоката у Новом Саду, дана 10. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је Граховац Јована, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду дана 14. 09. 2021. године, те да исту наставља код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, дана 15. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је Глодић Анђела, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 13. 09. 2021. године, те да исту наставља код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 14. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је Марјановић Драган, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Трнинић Душана, адвоката у Новом Саду дана 23. 09. 2021. године, те да исту наставља код Перковић Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 24. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је ЂАЈИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Пелагића 9, почев од 01. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је БАКИЋ ТАМАРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Пелагића 9, почев од 01. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је КОСАНОВИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 28, почев од 09. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је ПРОВЧИ ДАРИНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 14/II, стан 6, почев од 01. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је РАЈКОВ МАРИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Вељка Петровића 8/80, почев од 13. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је КНЕЖЕВИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Цвијића 9, почев од 01. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је ТОМАНОВИЋ АРСЕНИЈЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 50, почев од 17. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је ЖИВИН ЈЕЛЕНА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 3/II, локал 90, почев од 01. 10. 2021. године.

Узима се на знање да је СТАРЧЕВИЋ СЛАЂАНА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 6, локал 1 Б, почев од 20. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је МАТИЈАШЕВИЋ НЕНАД, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 6, локал 1 Б, почев од 20. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је БАРИШИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 33, почев од 18. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је КРАСИЋ РУЊЕВАЦ НАЂА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 1А/608, почев од 01. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је МИЋАШЕВИЋ КОВАЧЕВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Павла Симића 5, почев од 23. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ СРЂАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Павла Симића 5, почев од 23. 08. 2021. године.

Узима се на знање да је СЕГЕДИНСКИ ДАНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Аркадија Варађанина 9, почев од 26. 09. 2021. године.

Узима се на знање да је ИГИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Дунавска 21, почев од 29. 09. 2021. године.